Video: Ullensaker barnevern bryter EMD sine krav om beslutningsgrunnlag!

rune fardal

Ullensaker barnevern bryter EMD sine krav om beslutningsgrunnlag. Vurderinger barnevernet gjør preges av spekulasjoner uten beslutningskrunnlag.

Den europeiske menneskerettsdomstol er en internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Om skribenten: Rune Fardal

Menneskerettighetsforkjemper og barnevernskritiker som driver Familiekanalen.

Anbefalt for deg