Video: Bufetat og fosterhjem

rune fardal


Et vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12, innebærer at barnet flyttes ut av hjemmet, og barneverntjenesten overtar den daglige omsorgen for barnet.

Barnet vil da bli plassert i fosterhjem eller en institusjon for å få faktisk omsorg. Vanligvis mot sin vilje. Om det er flere barn bruker barnevernet spre barna til flere forskjellige fosterhjem.

Når barnevernet får medhold i omsorgsovertakelse er det bufetat som finner fosterhjem, helst i familien, men også utenfor. Her snakker jeg om det skjemaet de gir til barn.

Om skribenten: Rune Fardal

Menneskerettighetsforkjemper og barnevernskritiker som driver Familiekanalen.

Anbefalt for deg