Video: Barnevernets kyniske bruk av risikofaktorer

rune fardal

Barnevernet går aktivt inn for å stresse foreldre ved observasjoner for å se hvordan de håndterer stress i realsjon til b sine barn. Ofte er det ingen slike situasjoner og da provoserer ansatte i barnevernet slike situasjoner.

Det betyr at de faktisk direkte skaper de situasjoner de sitter og observerer, og tillegger foreldre kvalitet utifra hvordan de i en slik kunstig situasjon nåndterer denne. Dette er reaktivitet, og har ikke noe med foreldrenes normale omsorg å gjøre.

Den er fremprovosert i et kunstig setting og sier lite om foreldres omsorgsevne. Denne metodikken er utviklet av Kari Kilen, en beryktet barneverns nestor.

Om skribenten: Rune Fardal

Menneskerettighetsforkjemper og barnevernskritiker som driver Familiekanalen.

Anbefalt for deg