Vi kan ikke akseptere trakasseringen av Tonje Omdahl

tonje omdahl

Vi kan rett og slett ikke akseptere at en ung kvinne som gjør en stor jobb med å sette søkelyset på menneskerettsbrudd i Norge, slik Tonje Omdahl gjør, gjennomgående blir trakassert av norske myndigheter.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, er maktas kvinne. Da NRK, i fjor høst, unnlot å opplyse om en betinget dom som “Bamsegutt” hadde fått i 1991, gikk makta amok og ropte “korsfest”, “korsfest”.

Floberghagen brukte initiativretten sin, og fikk NRK felt i PFU, blant annet fordi den 33 år gamle dommen ikke var gjort kjent. Men, når Tonje Omdahl forteller om en advokat som har to sedelighetsdommer og en voldsdom, så svarer statsadvokat, Arvid Malde, med å ta ut tiltale mot henne.

Norske myndigheter opptrer hyklersk når de later som de beskytter menneskerettsforkjempere, men i realiteten driver med grov trakassering og personforfølgelse. Derfor har jeg skrevet et brev om saken til Europarådet, nettopp for å varsle om den trakasseringen som foregår.

Så får vi håpe at statsadvokat, Arvid Malde, nyter sin nye tilværelse med å få oppmerksomhet i utlandet for sine “prestasjoner”.

Om skribenten: Marius Rekerås

Menneskerettjurist og menneskerettsaktivist.

Anbefalt for deg