Universitetet i Bergen: Fosterhjem gir angst og depresjoner hos ungdom

uib

Ungdom som bor i fosterhjem har høyere risiko for psykiske lidelser som angst og depresjon, ifølge Yasmin Moussavi ved Universitetet i Bergen.

Yasmin Moussavi disputerte 15.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Internalizing Problems among Youth in Foster Care: Maltreatment, symptom profiles, and treatment experiences”.

Disputasen tar for seg ulike problemstillinger ved at ungdommene ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Å ikke få adekvat helsehjelp når man er i fosterhjem er det man kaller omsorgssvikt.

“Sammenlignet med ungdom i den generelle populasjonen var det mer sannsynlig at ungdom i fosterhjem hadde høy symptomprofil av angst og depresjon. På tvers av gruppene var jentene mer utsatt for å tilhøre gruppen med høy symptomprofil”.

Barn og ungdom sliter også med tilliten til “hjelpeapparatet” i slike situasjoner;

“Ungdommene fremhevet blant annet verdien av å forstå sine vansker i lys av sin livshistorie, og å utvikle strategier for å håndtere angst og depresjon. Tjenesteytere som ungdommene hadde tillit til og som fremmet deres sak ble også fremhevet som betydningsfullt for bedring”.

Det virker med andre ord som ungdommene etterlyser emosjonell kompetanse. Disputasen som nylig ble offentliggjort drøfter viktigheten av behandling av ungdom i fosterhjem, men tilbakeføring nevnes ikke.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg