Tapte bekymringsmeldinger til barnevernet

elden

Hele formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under skadelige forhold skal få nødvendig hjelp. Systemsvikten som er avdekket knyttet til formidling av bekymringsmeldinger til barnevernet er et klart brudd på barns rettigheter etter Barnekonvensjonen og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, melder Elden Advokatfirma.

– Staten og kommunene har sviktet de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt ved å ikke ha bedre kontroll og rutiner på plass, fastslår advokatene Kim Ellertsen og Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma.

Gjennom media er vi i dag blitt kjent med at et ukjent antall bekymringsmeldinger til barnevernet i opp mot 300 kommuner ikke har kommet fram de siste 3 årene, en periode hvor samfunnet tidvis har vært nedstengt som følge av en pandemi.

Ifølge Vismas egne opplysninger har man vært kjent med feilen i 1 måned før man velger å informere offentlig. Man har altså aktivt og bevisst forlenget situasjonen hvor viktig informasjon om mulig omsorgssvikt ovenfor barn ikke har kommet fram til barnevernstjenesten.

– Det er et grunnleggende krav for behandling av sensitive personopplysninger at det er gode rutiner for internkontroll, både hos de som leverer systemene og de som benytter de. I denne saken fremstår det som at det har sviktet i alle ledd, være seg hos Visma, KS og kommunene, sier advokat Kim Ellertsen i Elden Advokatfirma. Ellertsen er tidligere juridisk direktør i Datatilsynet. 

Selv om det her kan være snakk om en IT-leverandør som har et kontraktsansvar, er det staten og kommunene som har ansvaret for å sikre en fungerende barnevernstjeneste som ivaretar rettighetene til de mest sårbare blant oss.

Staten og kommunene har ansvar

– Staten har nå et særskilt ansvar med å umiddelbart iverksette tiltak for å kartlegge hvorvidt de bortkomne bekymringsmeldingene har medført forlenget omsorgssvikt for barn, og samtidig sørge for at disse barnas rettigheter og rettssikkerhet ivaretas på en god måte, uttaler advokat Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma.  Lauvås er også leder av Advokatforeningens lovutvalg for barnevern.

– Det aller viktigste nå er at de kommunale barnevernstjenestene gis tilstrekkelig ressurser til å uten opphold gå i gang med å kartlegge om det er bekymringsmeldinger fra de siste 3 årene som gir grunnlag for tiltak, og detter iverksette adekvate tiltak så raskt som overhodet mulig, fortsetter advokat Ingrid Lauvås i Elden Advokatfirma.

– Slik vi kjenner saken i dag kan det være snakk om barn som vil ha krav erstatning for tapt barndom gitt at de kunne ha fått hjelp på et tidligere tidspunkt dersom bekymringsmeldingene hadde kommet fram i tide, avslutter advokatene Lauvås og Ellertsen i Elden Advokatfirma.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg