Stikkord: ytringsfrihet

fn

Menneskehandel på agendaen hos FNs menneskerettighetsråd

FNs menneskerettighetsråd sin 56. ordinære sesjon varer fra 18. juni til 12. juli i Genève. Denne gangen er menneskehandel, ytringsfrihet, rett til...
rune fardal

Video: Barnevernet i Nord-Østerdal lyver om årsak til akuttvedtak

Først skriver Nord Østerdal barnevern at et barn ikke går på skole, derfor tar de akuttvedtak. Men hvorfor tok de...
rune fardal

Video: Alvorlig korrupsjon i barnevernet, foreldre skremmes til taushet

Et barnevern på østlandet har begått alvorlig økonomisk kriminalitet. Forfalsket dokumenter til rettssystemet for å dekke over lovbrudd, løyet til...
rune fardal

Video: Barnevernet på ville veger

Stadig flere rømmer Norge på grunn av forfølgelse fra barnevernet. Stadig flere flytter til andre kommuner grunnet barnevern på ville...