Stikkord: tortur

frifagbevegelse

Her øver barnevernet på overgrep mot barn

Mange barn er tatt av barnevernet på ulovlig grunnlag og vil naturligvis hjem. Istedenfor tilbakeføring øver ansatte i barnevernet på...
isolasjon

Ny rapport: Utbredt bruk av tvang og isolasjon i norske foster­hjem

En rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem. Undersøkelsen viser at barn blir holdt fast, sperret inne, overvåket...
rune fardal

Video: Barnevernets kyniske bruk av risikofaktorer

Barnevernet går aktivt inn for å stresse foreldre ved observasjoner for å se hvordan de håndterer stress i realsjon til...