Stikkord: emd

Adrian Grycuk

Tidligere EMD-dommer: – Rettssikkerheten i barnevernet er omtrent lik null

Tidligere dommer i menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, Gro Hillestad Thune, varsler om lovbrudd og overgrep i barnevernet, ifølge Norge IDAG....
gro hillestad thune

Video: Europadommer slakter rettssikkerheten i barnevernet

Gro Hillestad Thune, Europadommer i Strasbourg i 16 år, forteller med stort alvor om barnevernets manglende rettssikkerhet for barn og foreldre....
tonje omdahl

Sak om ytringsfrihet om barnevernet ankes til EMD

Jeg har fått svar fra Høyesterett angående straffesaken som gjaldt fem tilfeller av konkrete barnevernssaker, hvorav en gjaldt barnevernsosionom Ine...
lovtekst

Manglende uavhengighet i det norske rettssystemet

Norske dommere klager over manglende uavhengighet i det polske rettssystemet. Men hva med vårt eget? Her er en liten smakebit....
isolasjon

Hva slags foreldreskap tilbyr barnevernet?

Norge har blitt dømt i EMD for å gi for lite samvær. Hva slags foreldreskap tilbyr barnevernet foreldre som har...
kk

Barnevernet – En lang historie om overgrep

Tvangssterilisering av tatere, deportasjon av jøder, krenkelser av samer og sigøynere, lobotomeringer, barnehjem. Norges tradisjon innen krenking av menneskerettigheter er...
dommer

Krav om riksrett for høyesterettsdommer Bergljot Webster

Som kjent falt det ni dommer mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen september 2023. En disse var S.S and J.H v...
barn

Barnekonvensjonen: Stemmen til de som skal lyttes til

I et samlivsbrudd så kan barnevernet bli koblet inn. Noen ganger kan det være til hjelp. Dessverre så skjer det...
un

Video: Tordentale i FN mot Norge

Norge er seriedømt for menneskerettighetsbrudd i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), og nylig konkluderte til og med FN med at barnevernet...
rune fardal

Video: Barn blir ikke hørt av barnevern og nemnd i strid med menneskerettighetene

Barn blir ikke hørt av hverken barnevern eller nemnd. Dette er i klar strid med deres menneskerettigheter. I denne saken...