Stort flertall mot privatisering av barnevern

isolering

En ny undersøkelse viser at kun et mindretall i befolkningen ønsker mer privatisering av velferden. Undersøkelsen forteller ingenting om hva folk mener om lovbruddene i barnevernet.

En fersk undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Tankesmien Agenda viser at et klart flertall i befolkningen er mot økt privatisering av barnehage, barnevern, eldreomsorg, helse og skole. For alle disse velferdsområdene er det også flere som ønsker å redusere innslaget av private og kommersielle, enn å beholde det som i dag.

– Dette stemmer overens med en utvikling vi har sett over tid, blant annet i tall fra Fafo og Norsk monitor, hvor motstanden mot privatisering ser ut til å ha økt over tid, sier Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda og forfatter av et notat om befolkningens syn på privatisering.

Noen tall fra undersøkelsen:

  • 12 prosent ønsker en større andel privat kommersiell barnevernsdrift, 66 prosent ønsker mindre eller som i dag
  • 18 prosent ønsker en større andel privatskoler, 74 prosent ønsker mindre eller som i dag
  • 27 prosent ønsker en større andel private kommersielle helsetilbud, 66 prosent ønsker mindre eller som i dag

Undersøkelsen er besvart av et landsrepresentativt utvalg på 1024 personer i alderen 18-92 år i tidsperioden 9.-16. juni 2023. Resultatene kan leses i notatet «Mer eller mindre privatisering av velferd?: Om befolkningens syn på private velferdstjenester» på Tankesmien Agendas hjemmeside.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg