Stendi søker samiske fosterhjem

stendi

Samiske barn i fosterhjem har krav på å få ivaretatt sitt språk, kultur og identitet. Stendi tar derfor nye metoder i bruk for å finne samiske familier som kan tenke seg å bli fosterhjem.

Samiske barn som ikke får ivaretatt sitt samiske språk, kultur og identitet, bryter med både norsk barnevernlov og FNs menneskerettigheter. Samtidig mangler det både en oversikt over antall samiske barn som er plassert i fosterhjem, og samiske fosterhjem til de som trenger det, sier Norsk Fosterhjemsforening i Finnmark til avisa Sagat. 

Vil bidra til at barn får ivaretatt språk og kultur

Fagkonsulent for Nordland og Troms og Finnmark i Stendi Fosterhjemstjenester, Charlotte Bratberg, forteller at det er vanskelig å få plassert samiske barn som trenger et fosterhjem, i et samisk fosterhjem.

– Det er mange barnevernstjenester som ikke klarer å leve opp til føringene i barnevernloven, fordi de ikke har samiske hjem tilgjengelig, sier hun.

– Dette ønsker vi i Stendi å gjøre noe med, og har satt i gang en rekrutteringskampanje spesielt rettet mot samiske familier. Vi håper at kampanjen vil gi resultater, slik at vi kan klarstille samiske fosterhjem, og hjelpe kommunene med å få til gode fosterhjemsplasseringer for samiske barn.  

Totalt har Stendi ca. 130 spesialiserte fosterhjem i dag, over hele landet.

Kan bistå kommunene

– Man ser hvor fort det kan forsvinne hvis barn blir plassert i et hjem hvor de ikke deler språk og kulturbakgrunn. I mange saker er det samvær mellom barn og biologiske foreldre og søsken, men det er ikke nok til å ivareta språk og kultur, forklarer Charlotte.

– Kommunene kan ha fosterhjem selv, men hvis de ikke har nok fosterhjem eller de trenger et forsterket fosterhjem, kan vi hjelpe barnevernstjenesten med rekruttering og oppfølging av hjemmene.

Samtidig har også Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget nylig etablert et samarbeid om «Et hjem, to kulturer», for å avhjelpe utfordringen med å finne samiske fosterhjem.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg