Slik blir samværet best mulig

mor barn

For mange biologiske foreldre er samvær eneste måten å ha kontakt med sitt eller sine barn. I mange tilfeller beslaglegges barnas post og mobiltelefoner, og datamaskiner beslaglegges, alt for å isolere barnet og bryte de biologiske båndene.

I tillegg får nesten samtlige foreldre med barn i barnevernet færre samvær enn det som er lovlig. Etter EMDs praksis skal det ikke være flere måneder eller uker mellom hvert treffpunkt mellom barn og foreldre. Det vil si flere samvær hver måned. Barnevern, barnevernsnemnd og domstolene begår med andre ord i de fleste tilfeller lovbrudd ved å gi 2, 3, 4, 5 eller 6 samvær pr. år.

Ulovlig samværspraksis

Denne praksisen med kjente teknikker for foreldreforemmedgjøring har nok sitt utgangspunkt i at man tror at om ansatte i barnevernsindustrien manipulerer barnet til å bli vant til ikke å treffe foreldrene og etter en tid uttaler at jeg kan bo i fosterhjemmet, og på den måten krenke rettighetene til familien ytterligere på lang sikt. Dette er å kreve en ny krenkelse på bakgrunn av en gammel krenkelse og er selvsagt helt ulovlig.

Dessuten sier EMD at samværene skal være tilpasset tilbakeføring. Det vil si i hjemmet, ikke i fosterhjemmet og ikke med tilsyn som i seg selv er krenkende i de fleste tilfeller. Færre samvær enn det som er lovlig, samvær utenfor hjemmet og tilsyn brukes altså som teknikker for å bryte de biologiske båndene og traumatisere både barn og foreldre. Det er ikke uvanlig at både barn og foreldre gråter i slike situasjoner, mens de ansatte i barnevernet ser på, og ønsker å fortsette traumatiseringen, ofte samtidig som man påstår at det er noe emosjonelt i veien med foreldrene – og ikke en selv!

Selv om du/dere og barnet/barna blir utsatt for slike krenkelser satt i system, finnes det noen enkle tips for hvordan du kan gjøre samværene så bra som mulig, selv om barnevernet, statsforvalter og domstolene motarbeider dette.

Dette kan du gjøre:
Krev antall samvær ifølge EMD rettspraksis
Krev samvær i hjemmet
Krev samvær uten tilsyn (om ikke dette er nødvendig)
Bytt saksbehandler
Krev settebarnevern

Om ikke noe av dette fører frem er det viktig å dokumentere barnevernets, statsforvalters, sivilombudets og domstolenes respons når du krever dine menneskerettigheter, slik at det blir enklere å få domfelt lovbryterne og kreve erstatning i etterkant.

Når samværene er satt opp og man endelig skal treffe barnet sitt igjen etter lang tid med lovbrudd, kan du følge flere tips for å få en best mulig tid sammen.

Slik blir samværet best mulig:
Ha samværet i kjente omgivelser
Gjør noe hverdagslig som å lage mat sammen
Opplev friheten sammen i naturen
Bearbeid traumatiseringen av barnet utført av barnevernet
Prøv å ha det morsomt sammen
Ha samværet med venner og slektninger
Ha med en støtteperson om nødvendig
Barnet kan ha tillitsperson om nødvendig

Dessverre er økonomi en viktig del av samvær, har man ikke god råd kan besøk i kafeer, restauranter og shoppingturer være vanskelig for biologiske foreldre, det er nemlig fosterforeldrene som mottar penger fra barnevernet etter bortføringer, ikke foreldrene.

Men om man følger noen smarte tips kan man ha det koselig på samvær, selv med sparebudsjett.

Slik kan et flott samvær bli billig:
Ta en tur i naturen og opplev friluftsliv gratis
Lag mat sammen og unngå dyre restauranter
Bruk sykkel eller elsykkel istedenfor drosje
Lag kort og gaver sammen
Strikk klær og gi barnet som gave
Spill kortspill eller brettspill
Gjør lekser sammen

Følger man disse tipsene har du gjort det du kan for å gjøre samværene så hyppige, gode og rimelige som mulig.

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er forfatter, journalist og podcaster. Medlem av International Association of Independent Journalists.

Anbefalt for deg