Skal forske på barn og unge i institusjoner

vid

VID vitenskapelige høgskole har fått 30 millioner kroner fra Forskningsrådet til å forske på barn og unge i utsatte situasjoner og deres bevegelser mellom ulike institusjoner og tjenester.

Forskningssenteret PATHWAYS skal gi mer kunnskap om barn og unges møte med institusjoner og tjenester som barnevernet, kriminalomsorgen, NAV og ulike helsetjenester. Målet er å forbedre tjenestene, slik at de i større grad møter barn og unges behov.  

– Vi skal forske på hva som skjer på veien fra et barn første gang kommer i kontakt med institusjonene. Hva skjer i disse møtene, og hvordan flyttes barn og unge mellom ulike institusjoner? forteller Elisabeth Fransson. Hun er professor ved Fakultet for sosialvitenskap ved VID vitenskapelige høgskole og skal lede prosjektet. 

Forskning på tvers av institusjoner

Fransson påpeker at det hittil har vært for lite forskning på tvers av ulike forskningsfelt, for eksempel på forholdet mellom barnevern og kriminalomsorg. 

– I PATHWAYS skal vi forske på tvers av ulike institusjoner. Her er det barn og unges bevegelser mellom institusjonene som er i fokus, forteller hun.  

Hvordan bor barn og unge i ulike institusjoner? Hva skjer når barn rømmer? Hva skjer når barnet fyller 18 år og hva er det faglige grunnlaget for arbeidet i ulike institusjoner og tjenester? Det er bare noen av de viktige spørsmålene forskerne skal arbeide med. 

Senteret vil samarbeide aktivt med dem som har førstehånds erfaringer fra disse institusjonene, nemlig barna og de unge selv. 

Senteret skal også samarbeide med aktører som kriminalomsorgen, Bufetat, Foreningen En Rød Tråd, NAV, NAKU og Salto.

– Vi er stolte av å koble sammen utdanninger som vanligvis ikke jobber sammen. Forskningen inkluderer både sosialt arbeid, barnevern, barnevernsarbeid, fengselsbetjentutdanningen, vernepleie og sykepleie. I tillegg er vi glade for å ha med arkitektmiljøet ved NTNU. De sitter med unik kunnskap om hvordan vi som samfunn kan skape gode fysiske rom for barn og unge, sier Fransson.

Vil bidra til bedre tjenester

Dekan ved Fakultet for sosialvitenskap, Mona-Iren Hauge, påpeker at tildelingen gir VID mulighet til å utvikle kunnskap som kan styrke tjenestene til barn og unge. I tillegg vil studentene kunne dra nytte av kunnskapen.

– Vi er stolte og glade over tildelingen, men også ydmyke. Det er et stort ansvar og viktig for oss at kunnskapen som utvikles skal bidra til bedre tjenester for barn, unge og deres familier og nettverk, sier hun. 

Med på laget har VID både NTNU, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), NORCE og Høgskolen i Østfold.

– Senteret skal bidra med viktig og aktuell forskning som kobler ulike institusjoner og fagfelt sammen. Vi ser frem til å gå i gang med arbeidet, sier Hauge.

Viktig samfunnsoppdrag

Rektor ved VID, Bård Mæland, mener tildelingen er en viktig milepæl.

– Jeg vil gratulere fakultetet og Elisabeth Fransson med et flott og stort prosjekt. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn at det utvikles ny kunnskap om hvordan barn og unge i krevende livssituasjoner møtes av ulike institusjoner og tjenester, sier han. 

– At slik kunnskap utvikles med relevans for sentrale profesjonsutdanninger, plasserer dette senteret midt i hjertet av hva VID er engasjert for, legger han til. 

Han påpeker at senteret vil gi et vesentlig bidrag til regjeringens nasjonale, langsiktige samfunnsoppdrag om å inkludere utsatte barn og unge i arbeidsliv, utdanning og samfunnsliv.

– Her må alle gode krefter samarbeide godt på tvers av yrkesgrupper, tjenester og institusjoner. Jeg er glad for at VID kan bidra til dette i så stort omfang, sier han. 

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg