Sakkyndig psykolog

Man må tydeligvis være inhabil for å arbeide som sakkyndig psykolog. Skjermdump, iNyheter.no.

Sakkyndige i barnevernssaker er ikke nødvendigvis psykologer, noen er psykiatere, leger og noen har jobbet i barnevernet som barnevernspedagoger og lignende, men de er kjent under samlebetegnelsen sakkyndige psykologer.

Mange sakkyndige psykologer har ikke det man oppfatter som ordinær praksis, de annonserer ikke sine tjenester og har ikke kontorer man kan besøke for behandling som vanlig kunde. Felles for de fleste sakkyndige psykologer er at de produserer sakkyndige rapporter om omsorgsovertakelser, enkelte påstår sakkyndige psykologer opererer som innleide alibi for barnevern og domstoler.

Det er barnevernet, barnevernsnemnda eller domstoler som oppnevner sakkyndige psykologer i barnevernssaker, altså din juridiske motpart om menneskerettigheter. Andre psykologers rapporter eller vitnemål (som ikke er oppnevnt av barnevern, barnevernsnemnd eller domstoler) kan barnevernet, barnevernsnemnda og domstolene ignorere i saksbehandling og domsavgjørelser.

Sakkyndige psykologer kan ha barnevernet, barnevernsnemnd og/eller domstolene som oppdragsgiver, altså den juridiske motparten i mange barnevernssaker, dvs. at sakkyndige psykologer kan være direkte økonomisk og juridisk inhabile. Dessuten opererer flere sakkyndige psykologer som medlemmer i barnevernsnemnda som er underlagt Bufdir – altså samme part som barnevernet.

Talsperson og partsrettigheter

Videre opererer sakkyndig psykologer ofte også som talsperson for barn i barnevernssaker. Barn har flg. EMD egne partsrettigheter og motparten (barnevernet, barnevernsnemnder eller domstolene) kan ikke oppnevne egen talsperson for å uttale som på vegne av barnet. I saker der man mener menneskerettighetene er krenket er det faktisk foreldrene som kan uttale seg på vegne av barnet.

La oss si man er i en sak om en boligtvist, og motparten er egentlig dommeren, men dommeren bestemmer hvem som får uttale seg på vegne av av deg! Dermed kan barn fratas partsrettigheter, noe som kan være en krenkelse av rettighetene til familien iflg. EMD. Likevel gjennomføres rettssaker i Norge om barnevern rutinemessig med denne teknikken.

Videre opererer også sakkyndig psykologer som nemndmedlemmer, dommere i tingretter og lagmannsretter, altså igjen juridisk motpart når det gjelder menneskerettigheter. Hvem vurderer om en sakkyndig psykolog er inhabil eller ikke i en barnevernssak? Ofte er det den sakkyndige psykologen selv!

Sakkyndige psykologer

Merk at alle sakkyndige psykologer er ikke inhabile i alle saker. Dette er listen med sakkyndige psykologer som brukes av din motpart i barnevernssaker om menneskerettigheter (oppdatert 2024):

Viken:
Alme, Torbjørn
Aslesen, Idar Lie
Aubert, Marianne v.d. Fehr
Bendiksby, Olav
Berger, Cindy
Bjerkholt, Tove
Brun, Helga
Braaen, Kim Cecilie
Bråthen, Bjørnar
Christiansen, Ingrid Eide
Fosse, Ingolf
Freilem, Camilla
Frydenlund, Aina
Gunnarstorp, Johanne C.
Gurandsrud, Pernille
Hagen, Monica Myhre
Hansen, Jorunn Thue
Haugene Grete Helene
Hedlund, Synne
Jacobsen, Janne Fjelle
Kaald, Per
Kjærnsrød, Marthe Fløter
Kristiansen, Sølvi
Kvam, Ragnhild Målfrid
Lemjan, Katrin Hovden
Lie, Linda Felicia
Lien, Marianne
Linaae, Marte Mengshoel
Lure, Jenny K.
Malmstrøm, Martin B.
Mamre, Lise Merete
Mortensen. Ingolf A. B.
Mauseth, Tori
Nilsen, Beate
Olsen, Arild R.
Pettersen, Ragnhild E.
Ramnefjell, Terese Kim
Sarfi, Monica
Satchi, Nithya
Skjerden, Ida
Solbakken, Bjørn
Sorkmo, Are
Steinbakk, Eva
Stokke, Gøril Nyheim
Svendsen, Anette
Sæther, Nina Østby
Torp, Terje
Try, Bjørg Jorunn
Værøy, Henning, dr. med.
Weele, Judith van der
Well, Anne Maanum
Østensen, Elisabeth

Oslo:
Akram, Suleman
Almo, Bente
Andersen, Morten
Angelskår, Cecilie Bjaarstad
Asmervik, Sverre
Aslesen, Idar Lie
Auran, Jørn
Azak-Rudshavn Schale
Berg, Bjørn Stuwitz
Berntsen, Beate Schie
Bjerring-Hansen, Arne
Blakstvedt, Bergljot
Bollingmo, Guri
Borge, Vibeke Helena
Cappelen, Mariann Sabina
Christiansen, Ingrid Eide
Dalen, Anne
Eriksen, Ingunn Lauten
Fiecko, Elwira
Fjellheim, Camilla Hagevik
Flock, Monica
Frydenlund, Aina
Garaguly, Cecilia von
Götestam, Olof
Gaarder, Stein
Hadhazi, Annamaria
Hagen, Kjell
Hauge, Merete
Haugene, Grete Helene
Heltne, Betsy
Henriksen, Jon Ståle Gj.
Hildonen, Kjersti
Holen, Linda Støylen
Hollup, Anne Grete
Holte, Linda
Holtet, Arne
Høie, Bjørg
Jacobsen, Janne Fjelle
Jansen, Bente Iren
Karlsen, Kjersti
Kjær, Vibeke
Knudsen, Knut Ragnar
Lange, Karin Elisabet
Larsen Anne-Margrete S.
Larsen, Cecilie Kolflaath
Lekhal, Kharim
Lie, Linda Felicia
Lien, Marianne
Linaae, Marte Mengshoel
Matos, Joao Pedro
Mauseth, Tori
Melinder, Annika Maria D.
Myhre, Caroline
Namli, Guro
Nygård, Rikard
Nysveen, Gjermund
Næss, Per Olav
Ofstad, Adele
Oxholm, Kristin
Paus, Camilla
Reiersen, Odd-Arne
Riegels, Jeppe
Rustberggaard, Line
Rø, Frida Gullestad
Rønbeck, Knut
Skarbø, Anne-Britt
Stafset, Laila
Stene, Janne
Strømme, Brita
Sæther, Nina Østby
Søgnen, Arild
Sønderland, Guro
Telle, Gro
Torgalsbøen, Anne-Kari
Torp, Terje
Thorseng, Lis Astorp
Vatne, Marianne
Walstad, Espen
Øvreberg, Anne Kathrine

Vestfold og Telemark:
Bendiksen, Miriam S.
Bolstad, Leif Johan
Brathagen, Arne
Bryn, Turid
Brøndmo, Anne Katrine
Bugge, Bård
Edvardsen, Kjell Olaf
Ekeid, Gunnar
Finckenhagen, Patrick
Hagen, Monica Myhre
Hegg, Vigdis
Kristoffersen, Idun Kristin
Lien, Marianne
Mikkelsen, Marte Skaare
Moen, Hans
Pedersen, Sølvi
Reine, Ole
Siljeholm, Wenke
Sønstebø, Ingrid
Thorkildsen, Silje
Try, Bjørg Jorunn

Agder:
Haugaa, Per Jakob
Håland, Espen
Kjær, Aud-Keila Bendiksen
Launes, Egil
Owren, Tor Magne
Salthaug, Christina
Skjæveland, Trond A.
Storå, Bent
Tjemsland, Evelin
Torp, Terje
Try, Bjørg Jorunn
Trøhaug, Torunn Seloter

Innlandet:
Auran, Jørn
Bjerkreim, Tone
Bjærke, Stian
Edvardsen, Øivind
Homb, Ola
Håkansson, Ulrika
Moltu, Eirik

Rogaland:
Eiriksson, Brynjar
Ellingsen, Gunnar Rye
Fodstad, Elise Constance
Furre, Solveig
Gran, Svein
Hove, Ingunn
Kvilhaug, Anita
Kristiansen, Willy Møller
Langeveld, Johannes H.
Lillegjære, Iver
Moen, Turid
Ravndal, Odd
Sortland, Wenche
Torp, Terje
Trøhaug, Torunn Seloter
Tungland, Dan
Voster, Arvid
Wormnes, Jon

Vestland:
Austbø, Bente
Berntsen, Åge
Broch, Lars
Brodt, Marie Vaaga
Dubbink, Gerda Dina
Egeland, Thor Aage
Fjellhaug, Stig
Fyhn, Kristin Hannevik
Garmannslund, Mette E.
Hagen, Anne Hilde V.
Honningsvåg, Cecilie
Johansen, Toril Iren
Kayser, Hans Georg
Kristiansen, Svein
Lyngstad, Kjersti
Myklebust, Wenche Søvik
Njøten, Marianne
Nygård, Sveinung Hellesen
Rogde, Anja Høye
Scholz, Renate
Solheim, Bodil
Solholm, Roar
Tungodden, Joveig
Vilsvik, Dag
Wormnes, Jon
Øverland, Kari Eriksen

Møre og Romsdal:
Engesæth, Linda Katrin
Gjøsund, Gro
Hansen, Svein-Erik
Johansen, Siv Sekkenes
Marø, Tove
Mathisen, John
Teigen, Christen Thomas
Østbø, Laila Eriksen

Trøndelag:
Asphjell, Anne Berit Aunemo
Auran, Jørn
Bjørnerud, Kim André
Davik, Connie
Engen, Mona
Fiskvik, Anne
Gunnes, Mari-Mette
Kaspersen, Marianne
Lindqvist, Roger
Loftet, Lars Jørgen
Lorentz, Kathrine Sveen
Lynum, Fredrikke
Lynum, Per Ola
Nicolaisen, Trond Ivar
Røsdal, Kjell Joralf
Skjelbred, Anna P.
Syrstad, Liss Hege
Tiller, Kari
Trana, Leif Marius
Tranaas, Siegbrit M.H.
Vatne, Kathinka
Ytterhus, Arne
Østbø, Laila

Nordland:
Dalan, Ritt Marie
Lundestad, Kristin
Nilsen, Kjell Bjørgvin
Torp, Terje
Tveraabak, Turid
Wold, Malin Normark

Troms og Finnmark:
Berg, Renate
Davidsen, Per-Erik
Fredriksen, Annelise
Growen, Elisabeth Mack
Grønvold, Jørn
Jørgensen, Elin
Kvernmo, Siv
Liset, Siv
Nielsen, Lisa K.
Opshaug, Line Mikkelborg
Wang, Catharina Elisabeth A.

Sakkyndige psykologer som har produsert sakkyndige rapporter om omsorgsovertakelser kan også bli medlem av Barnesakkyndig kommisjon (BSK) som godkjenner rapportene.

Barnesakkyndig kommisjon

Både leder og medlemmer av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne- og familiedepartementet, det vil i saker om menneskerettigheter igjen kunne bety juridisk motpart. BSK “kvalitetssikrer” alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker, kommisjonens oppgave er å vurdere kvaliteten på rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker og avdekke eventuelle mangler og svakheter. Det kan i praksis bety at sakkyndige psykologer godkjenner hverandres rapporter.

Barnesakkyndig kommisjon hadde i 2012 hele 975 rapporter og brukte kun 79 minutter på hver sakkyndige rapport. Det betyr 1 time og 17 minutter på å “kvalitetssikkre” en sakkyndig rapport. Det er fysisk umulig.

Forklaringen er at Barnesakkyndig kommisjon ikke vurderer validiteten av påstander sakkyndige fremsetter. De vurderer ikke engang sannhetsverdi eller riktighet av de fremsatte påstandene i rapportene. De vurderer heller ikke faglige holdbarhet fordi de ikke ser på underlagsmaterialet. Man vurderer altså språk og form, ikke selve innholdet. Barnessakkyndig kommisjon godkjenner ikke i realiteten noen rapporter.

Om man klager til Psykologforeningens etiske utvalg (FER) vurderer psykologer i samme forening om man vært uetiske eller ikke. Du kan selv tenke deg til resultatet av en klage der.

Ingen faglighet

Mange mener psykologi i seg selv er pseudovitenskap, men antagelser eller hypoteser om mentale forhold kan likevel ha sannhetsgehalt. Det aktive ordet er “kan” og å bruke momenter som kvalifisert gjetning i rettssaker om menneskerettigheter kan være en oppskrift på urett, noe som vel kanskje akkurat er poenget for barnevern i Norge. Hvordan ville du følt det om du ble fratatt dine barn på grunnlag av hypoteser om noe som teoretisk “kan ha vært”, “kan være” eller “kan bli”? Ville du følt deg rettsløs?

Psykologen og forskeren Robyn Dawes har påvist at profesjonelle klinikere egner seg vært lite til å forstå og forutsi enkeltindividers adferd. Dawes viser til nærmere 90 kvalitativt ulike studier av klinikeres skjønnsmessige vurderinger, og finner en nesten entydig tendens til at mekaniske prosedyrer (akturisk) for å kombinere informasjon er overlegen psykologers vurderingsevne.

Dawes dokumenterer at lang erfaring ikke bedrer sikkerheten i vurderingene. Ofte har likevel dommere ukritisk tro på sakkyndige psykologer, og hvorfor skulle de ikke det? Mange dommere er selv sakkyndige psykologer.

Ingen rettssikkerhet

Om man sammenligner dette med en rettssak om biler mot Toyota, kan det bli som å få en rapport om en bilskade fra en person som ikke jobber på et bilverksted og er betalt av Toyota, som får rapporten om bilskaden godkjent av andre som ikke jobber på et bilverksted og er oppnevnt og betalt av Toyota og deretter vurdert av andre som ikke jobber på et bilverksted og er betalt av Toyota. Tror du at du vinner saken mot Toyota?

I en rettssak om en bil ville selvsagt ikke noe slikt blitt godkjent, man ville vel snarere heller blitt ledd ut av rettssalen, men når det gjelder barn og menneskerettigheter er fravær av rettssikkerhet rutine i Norge.

Mange mener dette ligner organisert kriminalitet og kan oppfattes som at man bor en bananrepublikk og er part i en “kangaroo court”, altså en liksomrettssak eller “show trial” der utfallet er gitt. Det er på tide å granske samtlige sakkyndig psykologer.