Sak om ytringsfrihet om barnevernet ankes til EMD

tonje omdahl

Jeg har fått svar fra Høyesterett angående straffesaken som gjaldt fem tilfeller av konkrete barnevernssaker, hvorav en gjaldt barnevernsosionom Ine Haver, men kun den saken ble jeg frifunnet i lagmannsretten.

Derfor anket jeg de andre sakene videre til Høyesterett som nå har avvist anken. Avgjørelsen fra høyesterett er forventet, men det er uten tvil en trussel mot fri tale og ytringsfrihet. Det betyr at navngivning av offentlige barnevernsansatte kan straffes med bøter og fengsel, selv om min ferske dom går mot personvernnemnda som sier at det er fullt lovlig å navngi ansatte i barnevernet og det strider mot tidligere dommer som har behandlet lignende saker og tillater offentlig navngivning av barnevernet. Det spiller ingen rolle lenger.

LES OGSÅ:  Video: Venstre vil hindre avsløring av barnevernets lovbrudd

Men dere ser ikke meg gi opp. Absolutely not, jeg skal anke dommen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Saken har en helt prinsiepiell betydning for ytringsfrihet og videre debatt. Derfor er det rart at Høyesterett ikke behandler en så viktig sak også rett før Norges nasjonaldag, ja da kan dere tenke på vår flotte grunnlov.

Avgjørelsen fra Høyesterett er heller ikke positiv i forhold til den nye saken som kommer opp i Stavanger tingrett 11. juni, hvor jeg må møte tre nye tiltalepunkter som også gjelder barnevernssaker og en engasjert advokat som tidligere er straffedømt for seksuell omgang med mindreårige. Det har sikkert vært noen tøffe måneder på det advokatkontoret som har måttet stå i bresjen av offentlig omtaler.

LES OGSÅ:  Video: Sakkyndig psykolog mistet oppdrag etter kritikk av barnevernet

Jeg vil nok helt uten tvil bli dømt til fengsel og må sone i den kommende saken, og må dekke kostandene for en psykolog som kan utredet meg for at jeg er soningsudyktig. I tillegg må jeg dekke et erstatningskrav til min tidligere saksbehandler i barnevernet som har ødelagt barndommen min i den saken som nå er avvist i Høyesterett. Da trenger jeg litt hjelp fra dere hvis noen har mulighet til å vippse noen kr på 46908759 for at jeg kan dekke de uberettigede kostandene for saken. Hvis alle hjelper til, er målet nådd innen kort tid.

LES OGSÅ:  Ny rapport om samvær etter omsorgsovertakelse

Jeg vil selvsagt informere om hvor jeg er i prosessen med psykolog og erstatningskrav samt anken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Jeg vet at jeg har ryggen til mange av dere, og det er jeg glad for.

Hva kan man si, en 21 år gammel barnevernaktivist har en viss ytringsfrihetsmakt som påtalemyndigheten vil stoppe.

Om skribenten: Tonje Omdahl

Menneskerettighetsforkjemper og barnevernsaktivist.

Anbefalt for deg