Siste nyheter

stendi

Stendi søker samiske fosterhjem

Samiske barn i fosterhjem har krav på å få ivaretatt sitt språk, kultur og identitet. Stendi tar derfor nye metoder...
rune fardal

Video: Alvorlig korrupsjon i barnevernet, foreldre skremmes til taushet

Et barnevern på østlandet har begått alvorlig økonomisk kriminalitet. Forfalsket dokumenter til rettssystemet for å dekke over lovbrudd, løyet til...
rune fardal

Video: Barnevernet på ville veger

Stadig flere rømmer Norge på grunn av forfølgelse fra barnevernet. Stadig flere flytter til andre kommuner grunnet barnevern på ville...
rune fardal

Video: Barnevernet i Alver og aktor i full panikk i Hordaland Tingrett

Åpen straffesak, der aktor ble redd fordi jeg var til stede som publikum. Hun ringte Alver barnevern og ville lukke...
rune fardal

Video: Barnevernets kyniske bruk av risikofaktorer

Barnevernet går aktivt inn for å stresse foreldre ved observasjoner for å se hvordan de håndterer stress i realsjon til...
rune fardal

Video: Derfor svikter barnevernet

Profesjonelle fagfolk og leger søker bredt for å finne svar på årsak til en tilstand, barnevernet er mest opptatt av...
isolering

Stort flertall mot privatisering av barnevern

En ny undersøkelse viser at kun et mindretall i befolkningen ønsker mer privatisering av velferden. Undersøkelsen forteller ingenting om hva...
gunnar andreassen

Podcast: Norge har rekord på menneskerettsbrudd

Norge er dømt av Menneskerettighetsdomstolen også kjent som Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) rekordmange ganger. Ingen andre land i Europa har...
rune fardal

Video: Fravær fra skole er ikke grunn for meldeplikt i seg selv

Fravær fra skole er ikke grunn for meldeplikt i seg selv. Sædalen skole har brutt meldeplikten og brutt taushetsplikt. Statsforvalter:...
rune fardal

Video: Barnevernet mangler kulturell forståelse

Mange ansatte i barnevernet evner ikke forstå fremmedkulturelle og deres kultur. De tolker atferd ut i fra norske standarder. Det...