Om StoppBarnevernet.com

Barnevernmillonæren Helge Alne, sparket etter korrusjonsavsløring. Skjermdump, VG.

Fra 2002 til 2021 ble utrolige 23.543 barn omsorgsovertatt i Norge. Det betyr at en hel skoleklasse har blitt bortført av barnevernet hver eneste uke de siste 20 årene. Det vil si at det knapt er en eneste barnehage, skole, middles eller stor arbeidsplass som ikke har opplevd barnevernet i aksjon. Hundretusenvis av mennesker kjenner nå til barnevernet, det er en stor velgergruppe.

Norge er seriedømt i EMD for brudd på menneskerettighetene til barn, foreldre og deres familier, det vil si at utallige saksbehandlere i barnevernet, medlemmer av barnevernsnemnder, dommere i tingrett, lagmannsrett og høyesterett er domfelte for grove lovbrudd. I tillegg har FN kalt praksisen diskriminerende og rasistisk.

At man ikke engang anerkjenner innbyggerne som mennesker med rettigheter, men istedenfor betrakter barn som en handelsvare i en korrupt industri er umoralsk, straffbart og ikke bærekraftig.

Stopp lovbruddene i barnevernet

En av konsekvensene av de ulovlige kidnappingene og traumatiseringene er at flere barn som er tatt av barnevernet tar selvmord hver eneste uke, mange foreldre tar også selvmord hvert eneste år. Vi skal stanse overgrepene, lidelsene og dødsfallene ved å stoppe lovbruddene i barnevernet. Vi kan ikke tillate at foreldre får barna sine tilbake i kister hver eneste uke.

Bak StoppBarnevernet.com står en rekk ildsjeler fra hele landet, flere gjenlevende ofre for barnevernet, både ungdommer, foreldre, familiemedlemmer, etterlatte og andre. Vi samarbeider også med flere som har kompetanse innen bl.a. barnevern, juss, media, forfattervirksomhet, video/film og global aktivisme.

StoppBarnevernet.com ønsker ikke å avvikle barnevernet. StoppBarnevernet.com ønsker kun å stoppe lovbruddene, lidelsene, pedofilien og dødsfallene i barnevernet. At man i det hele tatt kan oppleve motvillighet eller motstand mot dette sier i grunnen det meste om gjerningspersonene i barnevernsindustrien og deres støttespillere.

StoppBarnevernet.com gir ofrene, pårørende og etterlatte bak de utallige skandalene og dommene i EMD en stemme der man kan fortelle om lovbruddene, slik at lovbryterne kan offentliggjøres og straffes, lovbruddene opphøre og barna som aldri skulle vært tatt av barnevernet kan være der de hører hjemme.

Hjelp oss å stoppe lovbruddene

Vi oppfordrer alle som kan bidra til å hjelpe oss, det være seg ofre, pårørende, etterlatte, saksbehandlere, advokater, nemndmedlemmer, dommere, meddommere, politi, tilsynsmyndigheter og politikere om å gjøre det rette før konsekvensene av denne skampletten når stadig høyere historiske proposjoner.

Vi takker også for den hjelpen vi allerede har fått. Det handler om å være på rett side av historen. Hvis ikke nå, når da?