Menneskehandel

stendi

Stendi søker samiske fosterhjem

Samiske barn i fosterhjem har krav på å få ivaretatt sitt språk, kultur og identitet. Stendi tar derfor nye metoder i bruk for å... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernet på ville veger

Stadig flere rømmer Norge på grunn av forfølgelse fra barnevernet. Stadig flere flytter til andre kommuner grunnet barnevern på ville veger. Det er på... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernets kyniske bruk av risikofaktorer

Barnevernet går aktivt inn for å stresse foreldre ved observasjoner for å se hvordan de håndterer stress i realsjon til b sine barn. Ofte... Les mer »
rune fardal

Video: Derfor svikter barnevernet

Profesjonelle fagfolk og leger søker bredt for å finne svar på årsak til en tilstand, barnevernet er mest opptatt av å søke bekreftelse på... Les mer »
isolering

Stort flertall mot privatisering av barnevern

En ny undersøkelse viser at kun et mindretall i befolkningen ønsker mer privatisering av velferden. Undersøkelsen forteller ingenting om hva folk mener om lovbruddene... Les mer »
rune fardal

Video: Fravær fra skole er ikke grunn for meldeplikt i seg selv

Fravær fra skole er ikke grunn for meldeplikt i seg selv. Sædalen skole har brutt meldeplikten og brutt taushetsplikt. Statsforvalter: "Høyt skolefravær alene er... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernet mangler kulturell forståelse

Mange ansatte i barnevernet evner ikke forstå fremmedkulturelle og deres kultur. De tolker atferd ut i fra norske standarder. Det går ofte galt. Adjektivet... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernet, hvorfor får det fortsette?

I årevis er det avslørt at barn i barnevernet sviktes og at barn dør ukentlig. Den ene undersøkelsen etter den andre dokumenterer alvorlig svikt,... Les mer »
humana

Humana barnevernsavdeling har fokus på profitt

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. De tjener penger på barnevern, jo flere barn og jo lengre barna er hos... Les mer »
stendi

Stendi bruker stillingsannonser som selger

I juni vant Stendi både gull og sølv i årets Magnet Awards for «beste stillingsannonser». Nå vil markedssjef Kristoffer Alderin gjerne dele kunnskapen om... Les mer »