Korrupsjon

tonje omdahl

Sak om ytringsfrihet om barnevernet ankes til EMD

Jeg har fått svar fra Høyesterett angående straffesaken som gjaldt fem tilfeller av konkrete barnevernssaker, hvorav en gjaldt barnevernsosionom Ine Haver, men kun den... Les mer »
rune fardal

Video: Venstre vil hindre avsløring av barnevernets lovbrudd

Venstrepolitikerne Grunde Almeland, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik kom 5.1. 2023 med et representantforslag som skulle hindre at barn og foreldre fikk ytre... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernsnemnda forvrenger virkeligheten i Hustadvika-saken

Barnevernsnemnda forvrenger virkeligheten i saken fra Hustadvika. Barne- og Helsenemnden lager sin egen virkelighet. Den legger til grunn forståelser som ikke er nevnt i... Les mer »
frp

Sylvi ut mot barnevern og politikere: – Unge liv går tapt mens de utreder og snakker

FrP-leder Sylvi Listhaug sier hun nesten daglig blir kontaktet av fortvilte foreldre som enten har mistet eller er redd for å miste barnet sitt,... Les mer »
bsk

Avsløring: Barnesakkyndig kommisjon har aldri godkjent noen rapporter

Sakkyndige i barnevernssaker, som oftest kalt sakkyndige psykologer, produserer rapporter om omsorgsovertakelser og godkjennes av Barnesakkyndig kommisjon. Trodde du. Sakkyndige psykologers rapporter har i... Les mer »
helse

Folkehelseinstituttet: Barn nektes medvirkning av barnevernet

Mangel på tilpasset kommunikasjon mellom barnevernets kontaktperson og barn og unge, formell fremfor reell medvirkning og mangel på god dokumentasjonspraksis, er tre av utfordringene... Les mer »
rune fardal

Video: Barnevernet i Nord-Østerdal avsløres

Barnet går ikke på skole påsto barnevernet i Nord Østerdal, vel vitende om at barnet hadde godkjent hjemmeundervisning. De løy i nemnden! Når de... Les mer »
tonje omdahl

Vi kan ikke akseptere trakasseringen av Tonje Omdahl

Vi kan rett og slett ikke akseptere at en ung kvinne som gjør en stor jobb med å sette søkelyset på menneskerettsbrudd i Norge,... Les mer »
dommer

Krav om riksrett for høyesterettsdommer Bergljot Webster

Som kjent falt det ni dommer mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen september 2023. En disse var S.S and J.H v Norway, hvor høyesterettsdommer Bergjlot... Les mer »
korrupsjon

Avsløring: Hemmelig samarbeid mellom dommere og barnevern!

Det er knapt til å tro. Men nå er korrupsjonen altså dokumentert. Dommere og barnevern i Norge har hemmelig samarbeid om barnevernssaker! Tønsberg Tingrett... Les mer »