Ny rapport: Utbredt bruk av tvang og isolasjon i norske foster­hjem

isolasjon

En rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem. Undersøkelsen viser at barn blir holdt fast, sperret inne, overvåket og fratatt muligheten til å kommunisere med omverden, ifølge NRK.

Studien av Nordlandsforskning, UiT og NTNU på oppdrag fra Bufdir ble offentliggjort i andre halvdel av 2023 og avslører omfattende mental tortur utført mot barn som er tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem.

En ung kvinne, som er gjengitt i rapporten, forteller at hun ble låst inne på eget rom og fratatt mobilen. Hun skal ha blitt tvunget til å sitte inne på rommet flere dager på rad.

Andre barn har også gitt uttrykk for at de har vært utsatt for psykisk vold og at de fysisk har blitt holdt fast av både av fosterforeldre og eldre barn i huset, ifølge NRK.

Noen opplever også å få mat kun til bestemte tider i døgnet. En gutt forteller at godteri og snack var låst inne på et rom og rakk han ikke middagen ble den også låst inne.

Mange fosterforeldre setter også begrensninger på barnas bruk av mobiltelefon og internett, noe som reiser spørsmål om barns rettigheter i den digitale tidsalderen, ifølge rapporten.

Tortur defineres som bevisst, målrettet og systematisk fysisk eller psykisk mishandling av et menneske med den hensikt å bryte ned personens vilje og motstandskraft.

Tilsyn i fosterhjem

Alle fosterhjem og fosterforeldre skal jevnlig ha tilsyn, men med avsløringene i denne rapporten er det tydelig at denne ordningen ikke fungerer.

Esben Olesen, seniorforsker i Nordlandsforskning, har ledet prosjektet og er enig i at tilsynsordningen ikke er tilstrekkelig.

– Systemet har mange feil og fungerer dårlig. Aktører i alle ledd er skeptiske. Og ungdommene har ofte ikke tillit til tilsynspersonen, og det fører til at de ikke åpner opp om vanskelige hendelser, sier Olesen.

Han mener hele systemet bør revurderes.

Det er kommunen som skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år, opplyser Bufdir.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg