Ny rapport fra FN: Barnevernet er rasistisk

fn

Barnevernet i Norge er seriedømt for brudd på menneskerettighetene i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Og nå konkluderer FN med at barnevernet i tillegg er rasistiske.

FNs menneskerettighetsråd (United Nations Human Rights Council, UNHRC) er et organ under De forente nasjoner (FN) som har som formål å utbre og styrke menneskerettighetene. Etter en undersøkelse utført i Norge av FNs utsendinger har Menneskerettighetsrådet i FN i en fersk rapport konkludert med at barnevernet i Norge er rasistisk.

“However, people of African descent continue to face racial profiling, hate speech, racist bullying in schools, barriers to access employment and forced removal of children by Child Welfare Services (Barnevernet),” the experts said in a statement.

“According to testimonies received during the visit, the forcible removal of children of African descent from their parents and their placement in Child Welfare services are not always done in the most appropriate manner for their wellbeing and, in some instances, has resulted in traumatising some children and generating fear among people of African descent in Norway” the Working Group said.

“According to information received from people of African descent, Child Welfare Services are perceived as policing their culture, presuming that they are guilty for the neglect of their children, which, in consequence, has reportedly had a negative impact on their family lives,” the experts said.

Ekspertene som FN sendte til Norge for å undersøke rasisme, har altså funnet ut at barnevernet i Norge målrettet går etter innvandrere, tar barna deres med tvang og traumatiserer barn og påvirker familier negativt.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg