Ny rapport: Barn i barnevernet får ikke helsehjelpen de trenger

trist barn

Forskning over tid viser at mange barn tar skade av å bli tatt av barnevernet. Nå viser ny forskning barn og unge i barnevernet heller ikke får den psykiske helsehjelpen de trenger.

– Vi kunne tydelig se barn, unge og foreldres misnøye med tjenestene, sier seniorforsker i SINTEF, Marian Ådnanes.

Formålet med forskningsprosjektet “Helsehjelp til barn i barnevern” har vært å se nærmere på hvordan barn og unge i kontakt med barnevernet mottar nødvendig helsehjelp. Dette dreier seg om barn som enten er i barnevernsinstitusjon, fosterhjem eller som får hjelpetiltak i hjemmet.

Tidligere forskning har vist høyere forekomst av helseproblemer, og særlig psykiske lidelser hos barn i barnevern.

– Undersøkelsen ser både på behov for og tilgang til helsehjelp slik barn, unge og foreldre opplever det, hvilke barrierer som fins i systemet og tjenestene, og sammenligner helsehjelpen barn i barnevern med den hjelpen andre barn og unge får, sier Marian Ådnanes som har ledet forskningsprosjektet.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg