Norsk barnevern-flyktning fikk asyl i Polen

bodøposten

Det er ikke bare norske arbeidsgivere som flykter fra regimet i Norge. Det finnes også mange flyktninger som flykter fra barnevernet i Norge. Det finnes ingen offentlige tall på hvor mange flyktninger barnevernet har produsert.

Den polske menneskerettighetsorganisasjonen Ordo Iuris ble i 2018 tildelt den norske Familivernprisen. Årsaken er organisasjonens hjelp til den norske barnevern-flyktningen Silje Garmo og hennes barn som flyktet til Polen.

Bakgrunnen var at Sile Garmo og hennes datter Eira hadde fått krenket sine menneskerettigheter av barnevernet i Norge. Silje Garmo søkte om å få asyl siden hun var forfulgt i sitt hjemland, og det fikkk hun altså innvilget.

– Er selvfølgelig glad for at myndighetene har konkludert slik på bakgrunn av de objektive bevisene i saken. Det er dermed slått fast at alle anførsler fra Norge ene og alene er bygget på løgn og oppdiktede historier. Hvilket i seg selv burde få varsellampene til å lyse rødt for de ansvarlige statsråder som fortsatt «gjemmer» seg, sa Sile Garmo til Bodøposten.no.

Men det virker ikke som myndighetene i Norge ønsker å ta inn over seg sakens alvorlighet, Silje Garmo har måttet tåle litt av hvert både før og etter hun har levd som flyktning i Polen. Men heldigvis har hun fått mye støtte, selv om hun måtte flytte til et annet land får å få sine menneskerettigheter.

– Husransakelsen uten rettskjennelse, ulovlige etterlysninger, kansellering av pass og så videre har fått det polske folk til å reise seg i solidaritet, mener Silje.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, forklarer seniorrådgiver Rune Martin Akselsen i Barne- og likestillingsdepartementet.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg