Menneskerettigheter: Staten må betale oppreisning for brudd

dommer

Staten har erkjent sitt ansvar for å gi oppreisning til tidligere innsatte som har opplevd brudd på menneskerettighetene. Høyesteretts storkammer fastslo i mars at behandlingen de var utsatt for brøt med forbudet mot nedverdigende behandling i menneskerettskonvensjonen og i Grunnloven.

– Dette er rettshistorie. Staten har tidligere konsekvent avvist ansvaret for oppreisning i saker som omhandler menneskerettigheter. Deres anerkjennelse nå markerer et viktig skifte, sier advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning  i Elden Advokatfirma.

LES OGSÅ:  – Barnevernet må få bedre kompetanse på vold

Tidligere har Høyesterett kun tilbudt fradrag i straff som reparasjon for menneskerettskrenkelser, men for våre klienter som allerede har sonet ferdig, var dette ikke et alternativ. Borgarting lagmannsrett tilkjente to av klientene 100.000 kroner hver, og den tredje 75.000 kroner i oppreisningserstatning, en dom staten anket.

– Våre klienter kan ikke få tiden i fengsel tilbake, men denne oppreisningen er et vitalt skritt for å anerkjenne de urettene de har gjennomgått, uttaler advokat Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

LES OGSÅ:  Skal forske på barn og unge i institusjoner

Selv om saken skal fortsatt skal behandles av Høyesterett for å fastsette det endelige erstatningsbeløpet og det juridiske grunnlaget for oppreisningen, representerer statens anerkjennelse et viktig signal om en ny retning i håndteringen av menneskerettsbrudd. Parallelt har staten igangsatt et lovgivningsarbeid og en utredning om oppreisningsplikten, som nå er ute på høring.

– Denne erkjennelsen av plikten til oppreisning har prinsipiell betydning og vil påvirke ikke bare våre klienter, men alle som har blitt utsatt for lignende behandling. Den setter en ny standard for fremtidige saker om menneskerettskrenkelser, legger advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma til. 

LES OGSÅ:  Video: Barnevernet i Fredrikstad bryter loven

Denne saken representerer ikke bare en juridisk seier, men også seier i en prinsipiell kamp for rettferdighet på vegne av mange som har lidd under lignende forhold.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg