Manglende uavhengighet i det norske rettssystemet

lovtekst

Norske dommere klager over manglende uavhengighet i det polske rettssystemet. Men hva med vårt eget? Her er en liten smakebit.

Daværende justitiarius i Høyesterett, Tore Schei, skrev i sin artikkel,

”Domstolenes og dommernes uavhengighet og forholdet til de øvrige statsmakter, punkt 7: Domstoladministrasjonen og domstolers og dommeres uavhengighet.”, følgende:

”DA skal selvfølgelig ikke gripe inn i eller gi noen form for føringer for behandlingen av enkeltsaker for domstolene.”

Men, da det oppstod panikk i Domstoladministrasjonen (DA) vinteren 2012, som følge av at en rekke norske dommere manglet den lovpålagte dommerforsikringen, var det nettopp det DA gjorde:

LES OGSÅ:  Menneskerettigheter: Staten må betale oppreisning for brudd

De blandet seg inn i en pågående prosess mellom to private parter, der nettopp manglende dommerforsikring var tema, den såkalte Flexiped- saken, sak 2012/398.

Og daværende styreleder i Domstoladministrasjonen (DA), Karl Arne Utgård, var også daværende høyesterettsdommer Karl Arne Utgård.

Rettslig var han altså øverste juridiske ansvarlige for DA, og således øverste ansvarlig for manglende dommerforsikringer og embetseder som på den tiden ble oppdaget i stort monn. Også i Høyesterett.

LES OGSÅ:  Krav om riksrett for høyesterettsdommer Bergljot Webster

Følgelig ba styreleder i DA, Utgård, sine kolleger i Høyesterett om hjelp til å løse et kinkig problem.

Jeg spør:

Hvordan er det mulig at en sittende høyesterettsdommer samtidig kan være styreleder hos Høyesteretts arbeidsgiver, Domstoladministrasjonen?

I dag er styreleder i Domstoladministrasjonen, Cecilie Østensen Berglund. Og hvor jobber hun? Jo, som dommer i Høyesterett.

Eller hva med Norges forrige dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Erik Møse?

LES OGSÅ:  Ny studie: Å jobbe i barnevernet påvirker den psykiske helsen

Synes du det var betryggende at han, i hele perioden han var Norges dommer i EMD, dvs. fra september 2011 til august 2018, også var ansatt i Høyesterett?

Eller hva med Norges nåværende dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Arnfinn Bårdsen? Han er også formelt ansatt i Høyesterett, samtidig som han virker som Norges dommer i EMD.

Og Norge klager på andre land hva gjelder manglende uavhengighet?

Om skribenten: Marius Rekerås

Menneskerettjurist og menneskerettsaktivist.

Anbefalt for deg