Krav om riksrett for høyesterettsdommer Bergljot Webster

dommer

Som kjent falt det ni dommer mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen september 2023. En disse var S.S and J.H v Norway, hvor høyesterettsdommer Bergjlot Webster var med på å forkaste denne da den var til behandling i Høyesterett. 

En annen kjent sak der Norge ble dømt september 2023, var saken S.E and others v Norway, bedre kjent som den såkalte Ensby-saken. Også her deltok Webster i Høyesterett, den 23. november 2017.

Den 9. november 2017, fikk jeg beskjed fra EMD om at det ville falle dom i kammeret i Lobben-saken den 30 november. Jeg skrev følgelig til Høyesterett, og ba de om å avvente avgjørelse i Ensby-saken, til premissene i Lobben- saken forelå.

Men, Høyesterett gadd ikke å vente, og avsa dom i Ensby-saken den 23. november; følgelig uten å hensynta den dom som Høyesterett  visste ville komme i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen den 30. november.

Arrogansen i Høyesterett er til å ta og føle på, og også familien Ensby har nå fått konstatert av EMD at de har blitt  utsatt for  et overgrep av dommer Webster og hennes kolleger i Høyesterett.

Den 9. april i 2018, slapp Lobben-saken gjennom det trange nåløyet til storkammeret, og den 6. september 2018 ble altså Norge og Webster domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i den første av flere saker etter Jansen vs Norge.

Men heller ikke dette brydde Webster seg så mye med.

For bare 5 dager etter at Norge og Høyesterett hadde blitt domfelt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, så deltok hun i nok en avgjørelse der tvangsadopsjon ble innvilget.

Jeg er glad for at ofrene i Lobben- Ensby- og Synnes-sakene står frem med sine saker i mediene. Og mønsteret er veldig likt i alle sakene: 

Barnevernet henter barna på fødestuen, for så å adoptere dem bort, og deretter gir rettssystemet, helt opp til Høyesterett, det offentlige medhold, stikk i strid med menneskrettene.   

Stine Veronica Synnes, som vant i saken S.S. AND J.H. v. NORWAY, fortalte til TV 2 at sønnen hennes ble hentet av barnevernet like etter han ble født, bare fire dager gammel.

Sylvia Ensby og Trond Richard Ensby ble frastjålet sitt eneste barn da han var baby.

Og det samme gjelder i Lobben- saken.

Det er også på sin plass å re-poste hva bestemoren i Ensby- saken, Ruth Ensby, skrev på sin Facebook- profil i går, den 20.9.23:

“Går det an for en bestemor å uttrykke sin sorg og tristhet over å ha blitt frarøvet omsorg og tilstedeværelse i sitt eneste barnebarns liv? 

Det må være mulig.

8 år er lang tid på slutten av livet.  I 8 år har Hans Magnus gått glipp av å kunne være sammen med sin mormor. I  8 år har mormor savnet kontakt med Hans Magnus.

Dette savnet kan aldri gjenopprettes, aldri kompenseres med noe.

Hans Magnus vil heldigvis etterhvert finne ut at mormor kjempet en kamp, men kom ikke helt i mål. Livet tar slutt, men bevisene lever.”

Og alle disse grusomhetene har altså Bergjlot Webster medvirket til. Om ikke dette får konsekvenser kan hele Risrettsinstituttet legges ned med umiddelbar virkning, og Norge vil bare grave seg enda lengre ned i den internasjonale skammekroken som landet som systematisk ødelegger familier og som aldri rydder opp etter seg.

Om skribenten: Marius Rekerås

Menneskerettjurist og menneskerettsaktivist.

Anbefalt for deg