John Alvheims 10 bud

Valheim 10 bud
John Alvheim (FrP) Holmgang, TV2.

Alle forbinder nok de 10 bud med regler som “du skal ikke stjele”. Det er en synd. Om bare barnevernet kunne følge budene i bibelen. Men om du kommer i kontakt med barnevernet, er det 10 bud du må følge.

John Alvheim forfattet “10 bud til dem som kommer i søkelyset til barnevernet”. John Alvheim (1930-2005) var leder for Stortingets sosialkomite i 1997-2005, og var utvilsomt ansett som den mest troverdige sosialpolitiker i Norge, på tvers av parti-skillelinjene. Han var særlig kjent for sin kamp for de eldre og sine advarsler mot barnevernets overgrep.

Her er John Alvheims 10 bud for dem som kommer i søkelyset til barnevernet:

  1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
  2. Ta straks kontakt med advokat.
  3. Skaff deg psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
  4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
  5. Ta ikke imot tilbud om mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkingssentral.
  6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
  7. Påklag alle beslutninger.
  8. Ta ikke imot plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
  9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak, så mener de som regel omsorgsovertagelse eller overvåking.
  10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

Etter hans død har politikere foretrukket å «glemme» hans advarsler mot barnevernet, som ble enda mer radikalt i ideologi og metodikk etter 2012, takket vært beslutninger i daværende Barne- og likestillingsdepartementet.

Han ville snudd seg i graven om han visste hva som foregikk i fedrelandet sitt nå.