Hva slags foreldreskap tilbyr barnevernet?

isolasjon

Norge har blitt dømt i EMD for å gi for lite samvær. Hva slags foreldreskap tilbyr barnevernet foreldre som har blitt fratatt omsorg for barna sine?

En ny studie undersøker samværsforeldres foreldreskap og deler den inn i tre hovedtyper, basert på lydopptak av samtaler mellom ansatte i barnevernet.

Når foreldre blir fratatt den daglige omsorgen for barna, blir de som regel tilbudt samvær og de blir dermed «samværsforeldre». Hvordan foreldreskapet blir avhenger av forventningene ansatte i barnevernet har til samværsforeldrene. 

– Foreldre kan oppleve å bli stilt forventninger til som om de har daglig omsorg for barnet, sier forsker Hilde Aamodt.  

Dermed blir samværet vurdert og besluttet uten å ta hensyn til at foreldreskapet er endret. 

– Det er imidlertid også foreldre som blir tilbudt et foreldreskap hvor de anses betydningsfulle og viktige i barnets liv, sier Aamodt

Analyserte lydopptak av samtaler mellom barnevernsansatte

Hvordan har dere jobbet for å komme frem til dette? 

– Vi har analysert lydopptak av drøftinger om fastsettelse av samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg i Norge. Ansatte i barnevernet fikk tildelt en diktafon som de satte på under drøftingene. Totalt er det gjort opptak av 45 drøftinger. I disse lydopptakene har vi lyttet etter hvilke forventninger barnevernet stiller til foreldre når de er samværsforeldre, sier forsker Marianne Buen Sommerfeldt

Hva slags foreldreskap står familien igjen med når barnevernet tar over omsorgen for barnet? 

Forskerne deler foreldreskapet i tre kategorier: 

•    Det betydningsfulle foreldreskapet
•    Det uforandrede foreldreskapet
•    Det ikke-eksisterende foreldreskapet

Hvordan har dere kommet frem til disse typene foreldreskap? 

– Ved å sette forventningene i sammenheng har vi kommet frem til tre ulike former for foreldreskap.2 Det betydningsfulle foreldreskapet trer frem når foreldre blir kommunisert frem som viktig for barnet. I dette foreldreskapet stilles det forventninger til foreldrene som samværsforeldre til forskjell fra foreldre med daglig omsorg, sier Hilde Aamodt.  

En annen type foreldreskap skiller ikke mellom foreldre som har daglig omsorg for barna sine og samværsforeldre: 

– Det uforandrede foreldreskapet er et resultat av forventninger som ikke skiller mellom foreldreskap med daglig omsorg og samværsforeldre. Her stilles det forventninger til foreldrene som om de fortsatt har daglig omsorg, forklarer sier Hilde Aamodt.  

I den siste typen foreldreskap blir foreldrenes kunnskap verken etterspurt eller anerkjent i mange av sakene som diskuteres. De ansatte forventer at foreldrene skal se saken fra barnevernets side. Dersom de ikke har den samme oppfatningen, kan de sees som en begrunnelse for at barna ikke lenger bor med foreldrene.
 
– Det ikke-eksisterende foreldreskapet er et resultat av at foreldrenes kunnskap og erfaringer ikke innhentes i vurderingen, sier Hilde Aamodt.  

Hvorfor er det viktig å undersøke barnevernets forventninger til foreldre som ikke lenger har omsorg for barnet sitt?

– Samvær mellom barn under offentlig omsorg og foreldre er av avgjørende betydning for å kunne støtte, opprettholde og utvikle relasjonen mellom foreldre og barna, sier Marianne Buen Sommerfeldt.

Hun påpeker at studien viser hvordan konstruksjoner av foreldreskap får betydning for hvilket samvær som besluttes mellom foreldre og barn som er under offentlig omsorg. 

– Det fremstår dermed avgjørende at barnevernets ansatte skiller mellom foreldres omsorgskompetanse og samværskompetanse i beslutninger om samvær. Det er forskjell på å være foreldre hele tiden, og det å være foreldre en kort stund. Dermed kan det også stilles andre forventninger til dette foreldreskapet, sier Hilde Aamodt. 

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg