Gransker barnevernet i Moss etter “grovt misbruk”

dagbladet

Barnevernet i Moss har nektet en forelder rettssak, nå innrømmer barneverntjenesten at man sliter med stor utskiftning av bemanning og skyhøyt sykefravær. Statsforvalteren åpner nå tilsynssak.

Moss kommune innrømmer at barneverntjenesten har alvorlige problemer, opplyser Dagbladet.

Bakgrunnen er at Moss kommune har nektet en forelder i en betent barnevernsak å få prøvet sin sak i rettsapparatet. Forelderen ba i juni i fjor om utvidet samvær og tilbakeføring av et fosterhjemsplassert barn.

Når et slikt krav er reist, plikter kommunen snarest mulig, og senest innen tre måneder, å oversende sak til Barneverns- og helsenemnda. Men det ble ikke gjort.

Advokaten til faren henviser til straffelovens paragraf 173 om at «den som grovt misbruker offentlig myndighet kan straffes».

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg