Fosterhjem

Fosterfar dømt for seksuelle overgrep. Skjermdump, Dagbladet.no.

Et fosterhjem, eller oppfostringshjem, og en fosterfamilie består av betalte fosterforeldre og fosterbarn som blir oppfostret av fosterforeldre, i noen tilfeller også sammen med disse personenes egne barn. Barna tas fra foreldrene av saksbehandlere i barnevernet og leveres til fosterhjem med økonomisk belønning.

Et betimelig spørsmål: Hvorfor får ikke foreldre like mye hjelp som fosterforeldre får? Økonomisk hjelp, avlastning, ett helt apparat til å følge opp barnet og familien, dekket utgifter til aktiviteter og ferie osv? Svaret er enkelt: tiltak i hjemmet er en kostnad for kommunen, mens omsorgsovertakelse til fosterhjem er en inntekt.

Når barnevernet får medhold i omsorgsovertakelse er det Bufetat som finner fosterhjem, helst i familien, men også utenfor. Ofte spres og separeres en søskenflokk mellom flere fosterhjem, noe som traumatiserer barna ytterligere.

Barnevernet plasserer dessuten bevisst mange barn hos andre ansatte i ulike kommunale etater. Dette gjør disse inhabile. Når foreldre så kommer i konflikt med enten det er skole, barnehage eller andre etater, risikerer de møte å fosterforeldre med økonomisk lojalitet til barnevernet.

Gjennom økonomiske bindinger er disse selvsagt inhabile. Til og med kommuneadvokater, dommere og advokater kan ha fosterbarn. Tror du slike forhold blir lagt frem av de inhabile selv under en rettssak om barnevern?

Når barnet er tvangsplassert hos fosterforeldre i et fosterhjem isoleres vanligvis barna. De isoleres fysisk ved å fjerne dem fra venner og slektninger. I mange tilfeller beslaglegges post, mobiltelefoner og PC slik at all biologisk tilknytning forsøkes sabotert og systematisk ødelagt fullstendig.

Norske fosterforeldre er faktisk avslørt i utbredt bruk av tvang og isolasjon, klassiske mentale tortuteknikker for å bryte ned viljen til barna. Hovedmotivet synes å være at barna skal endre forklaring og si at jeg kan bo i fosterhjemmet istedenfor hjemme, slik at man forsøker å rettferdiggjøre lovbruddet i etterkant. Men det barnevern og fosterforeldre i realiteten kan ha gjort er å dokumentere egen barnemishandling i fosterhjemmet.

Og prøver barna i desperasjon flykte hjem blir de ofte pågrepet av politiet, i noen tilfeller blir de jaktet på med politihunder. Enkelte blir satt i glattcelle. Slike barnevernsbarn blir ofte plassert i barnevernsinstitusjoner, resultatet er at mange barnevernsinstitusjoner settes fyr på av barna.

Tilsyn i fosterhjem

De fleste foreldre er naturlig nok redde for hvordan barna har det i fosterhjemmet. Det føres tilsyn med barn i fosterhjem, men de som gjennomfører tilsyn er ofte bare andre ansatte i barnevernet, så man kan oppleve at kritikkverdige forhold som omsorgssvikt, vold og overgrep blir forsøkt skjult.

Med denne bakgrunnen er det logisk at tilsyn på samvær, beslag av post, mobil og PC er kritisk viktig for barnevernet om man har noe å skjule. Barnas ytringsfrihet forsøkes i mange tilfeller altså stoppet slik at sannheten ikke skal slippe ut.

Fosterforeldre i fosterhjem kan tjene millioner på et barn tatt av barnevernet. Utrolig nok vitner ofte fosterforeldre også ofte i retten. Dette er i mange tilfeller vitnemål basert på ønsker fra barnevernet eller fosterforeldrene, og ikke basert på objektiv kunnskap.

Millioner til inhabile fosterforeldrene

Fosterforeldre kan tolke oppførsel til barn uten forutsetninger til å forstå barna. Ofte er vitnemål fra fosterforeldre naturlig nok basert på økonomiske motiv. Fosterforeldrene er i mange tilfeller uten kompetanse til å gi saklige og faglige vurderinger i retten.

Likevel får disse inhabile forklaringene stor betydning for utfallet i barnevernssaker og i mange tilfeller er dem grunnet instruksjoner fra barnevernet med på å ødelegge fosterbarn psykisk og fysisk.

Prognosene til barn i offentlig omsorg er ikke gode. Barn som vokser opp i påståtte eller såkalte dysfunksjonelle familier scorer i snitt bedre på alle målbare parametere enn barn i offentlig omsorg.

Og som frekkhetens nådegave blir mange foreldre beskyldt for ikke å ha empati og emosjonell kompetanse!