Forskning: Traumer fra barnevernet gir sykdommer og tidlig død

helse kvinne

Over 100 barn i barnevernet dør hvert eneste år, mange velger selvmord. Men mange får også sykdommer og lider en tidlig død som følge av barnevernet, viser forskning.

Det er kjent fra publisert forskning at å ta barn fra foreldre er noe av det mest traumatiserende man kan gjøre mot barn, om ikke det mest traumatiserende. Likevel gjøres dette daglig i barnevernet på grunnlag som falske bekymringsmeldinger eller bekymringer om for tykke brødskiver, manglende blikkontakt og andre absurditeter.

LES OGSÅ:  Video: Bufetat og fosterhjem

Tap av nære omsorgspersoner er for barn en av de verste former for tap et barn kan oppleve. Kvilhaug (2005) har på en meget overbevisende måte dokumentert dette faktum.

Morley Robbins tar opp i boka, Cure your fatique, barns traumer som en viktig årsak til senere alvorlige sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og flere andre alvorlige sykdommer. Robbins viser til grunnleggende endringer i mineral- og hormonbalansen som årsak.

LES OGSÅ:  Gratis: Last ned vår Barnevernet dreper poster

Mange forskere har dokumentert at “effekten av tap ved varig atskillelse på annen måte enn ved død er mer traumatiserende enn tap ved død” (Agid (1999), Canetti & al.(2001), Wethington (2001), Bron & al. (1991), Roy (1985), Kendler & al. (19992 og 2002) og Furukawa & al. (1999)).

Bred forskning viser også at barnevernsbarn har økt risiko for livslange psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet, samt lav utdanning og arbeidsdeltagelse.

LES OGSÅ:  Kjersti Toppe bekymret for barna i barnevernet

Traumer og helse tas også opp i Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) sin rapport “Barnevern i Norge 1990-2010“, ved at det forklares som stressrelaterte sykdommer barn og foreldre med barnevernserfaring dør av.

Vi sitter med andre ord med et system som med viten og vilje påfører barn, foreldre og slektninger traumatiserende menneskerettighetsbrudd som over tid resulterer i organskader, sykdom og tidlig død. I tillegg påfører barnevernet samfunnet enorme kostnader.

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen publiserer artikler der to eller flere skribenter har bidratt.

Anbefalt for deg