Dødsannonser

barnevernet dreper
Barnevernet dreper over 100 barn pr. år. Foto: Pixabay.

Barnevernet forårsaker mange dødsfall i Norge. Over 100 barn i barnevernet dør hvert eneste år, mange velger selvmord. Mange søstre, brødre og foreldre velger også døden hvert eneste år etter å ha blitt utsatt for barnevernet.

Prognosene til barn i offentlig omsorg er ikke gode. Barn som vokser opp i påståtte eller såkalte dysfunksjonelle familier scorer i snitt bedre på alle målbare parametere enn barn i offentlig omsorg. Barnevernets og domstolenes saksbehandling skaper NAVere, kriminelle, psykisk syke og fysisk sykere barn.

Dette medfører til at over 100 barn i barnevernet dør hvert eneste år, det er flere enn som ble drept av terroristen Breivik på Utøya – hvert eneste år.

I året 2009 var det i gjennomsnitt 2-3 barn og unge i Norge som hver eneste uke mistet livet under barnvernets såkalte omsorg. Til sammen 136 døde barn i barnevernet i 2009 (Barnevern i Norge 1990-2010. En longitudinell studie, s. 170).

Etter Aftenposten offentliggjorde de enorme dødstallene i norsk barnevern i 2010 ble statistikken unntatt offentligheten. Men dødsfallene bare fortsetter. Og dødstallene øker.