Derfor bør du velge en spesialisert advokat

advokat

Det er over 10.000 advokater i Norge, det betyr at det er mange advokater for barn, foreldre og slektninger å velge mellom om man er utsatt for barnevernet.

Hver eneste uke blir en hel skoleklasse tatt av barnevernet fra foreldre over hele landet. Som oftest er det helt vanlige mennesker som blir stemplet som udugelige og får menneskerettighetene krenket.

De fleste barnevernssaker starter med påstander, ofte udokumenterte. I rettslig forstand skal en påstand dokumenteres, men i barnevernssaker er praksis at påstander sannsynliggjøres.

Det juridiske kan være innviklet, men saksbehandlerne skal veilede foreldrene i prosessen, noe de sjelden gjør siden mange som jobber med barnevern faktisk ikke forstår juss selv.

LES OGSÅ:  Video: Kritikk av barnevernet i Fauske fikk politiker inn i bystyret

Hva er en spesialisert advokat?

En spesialisert advokat, eller en spesialist, er en advokat som praktiserer mest innen ett eller noen få fagfelt. Et kjent advokatfirma eller en kjent advokat trenger ikke være det rette valget.

Det er mange fagområder eller rettsområder (med underområder) en advokat kan spesialisere seg innen tre hovedfelt:

  • Privatrett
  • Offentlig rett
  • Internasjonal rett

Barnevern kommer inn under privatrett, nærmere bestemt familierett. Det kompliserte er at barnevern også omfatter internasjonal rett, noe både ofre for barnevernet og advokater må være oppmerksomme på ved sakes begynnelse.

LES OGSÅ:  Slik finner du en god advokat til din barnevernssak

Hva er barnerett?

Barnerett er et rettsområde som tar for seg spørsmål som har særlig betydning for barns rettslige stilling. Lovene søker primært å ivareta barns rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre og i forhold til samfunnet forøvrig. Lovene regulerer blant annet hvem som regnes som foreldre, farskap, foreldreansvar og -forpliktelser, samværsrett, barnevern og barns strafferettslige stilling, ifølge Wikipedia.

Sentrale lover innen emnet i norsk rett er barneloven (Lov om barn og foreldre) fra 1981 og barnevernloven fra 1992. I tillegg står Barnekonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og Grunnloven §§ 102 og 104 sentralt, ifølge WIkipedia.

Advokater innen barnevern

Som mange andre fagfelt lønner det seg ofte å velge en advokat som har kompetanse og erfaring innen barnevern. Det er kritisk at advokaten har ført saken innen barnerett, dette er en stor forskjell på en annen type advokat som fører saker innen kjøpsrett.

LES OGSÅ:  Kjersti Toppe, er menneskerettighetene bare til pynt?

Merk at advokater ofte har forskjellige rettsområder de kan ta saker innen, det er altså ikke noe hinder at advokaten har kompetanse innen kjøpsrett, men det er viktig at advokaten du velger for barnevernssaken også har kompetanse innen privatrett og barnerett.

Et annet viktig moment er at man velger en advokat som også har kompetanse på internasjonal rett siden Norge er klassifisert i EU som serieforbryter innen menneskerettigheter og barnevern.

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Gunnar Andreassen er forfatter, journalist og podcaster. Medlem av International Association of Independent Journalists.

Anbefalt for deg