Bufdir

Bufdir vil vanligvis ikke kommentere dødsfall i barnevernet. Illustrasjon/TikTok.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et norsk, statlig direktorat underlagt Barne- og familiedepartementet, og har hovedkontor i Oslo. Direktoratet er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som har ansvaret for det statlige barnevernet.

Barnevernet i de forskjellige kommunene er underlagt Bufdir, det samme statlige direktoratet som er ansvarlig for barnevernsnemndene. Så når din sak om barnevern kommer i barnevernsnemnda er det i realiteten Bufdir som skal avgjøre om Bufdir har gjort noe ulovlig.

Om du skulle gjette, hva tror du nemnden kommer frem til? Fasit er at barnevernet får medhold i Barnevernsnemnda i nesten 100% av sakene. Etter Barnevernsnemda venter domstolene for foreldre, og til slutt EMD som i de fleste tilfeller finner at Norge bryter loven.

Fra 2002 til 2021 ble utrolige 23.543 barn omsorgsovertatt i Norge. Det betyr at en hel skoleklasse har blitt bortført av barnevernet hver eneste uke de siste 20 årene. Det er utrolig mange lovbrudd.

Tilknytning når barnet tas er vanligvis fullstendig uvesentlig, men dukker ofte opp når barnet kreves tilbakeført, da er tilknytningen plutselig et juridisk argument. Konklusjonen må være at barnas tilknytning til staten er viktigere enn tilknytning til foreldrene.

Dette er selvsagt faglig svindel og Norge er dømt for kynisk bruk av tilknytning i EMD. Ideologien om “statens barn” kalles av mange som familiefiendtlig, eller til og med menneskefiendtlig.

Denne praksisen er så ekstrem at den skaper internasjonal oppmerksomhet som bøker, filmer, demonstrasjoner, global mediedekning og diplomatiske kriser. Men likevel fortsetter den ulovlige praksisen.

Er virkelig norske foreldre så mye mer rusavhengige, voldelige og sinnssyke enn foreldre i sammenlignbare land? Selvsagt ikke, da ville jo det vært skandalen omtalt i media, men skandalen er de rekordmange bruddene på menneskerettigheter etter domfellelsene av Norge i EMD.

Mange mener barnevernet der fagorganiserte skaper mer jobb for hverandre er organisert kriminalitet og kan oppfattes som at man bor en bananrepublikk og er part i en “kangaroo court”, altså en liksomrettssak eller “show trial” der utfallet er gitt. Og korrupsjonen går tydeligvis helt til topps i Norge.

Å fjerne barn ved tvang, altså mot sin egen vilje fra foreldrene, er i de fleste tilfeller brudd på Barnekonvensjonen (FN) og det er her lovbruddet defineres som et juridisk faktum. De mest åpenbare indikatorene er at barn protesterer, gråter eller sier man savner mor og far, at man vil hjem, men i barnevernet er dette vanlig.

Å fjerne et barn mot sin vilje fra foreldrene er selve definisjonen på kidnapping, men i Norge fjernes de fleste barn mot sin vilje på bakgrunn av en “bekymring”. Krenkelser av menneskerettighetene satt i system har blitt en milliardindustri med flere millionærer og tusenvis av ansatte i Norge. Bufdirs barnevernindustri trenger selvsagt råvarer, og det er barna dine.

Prognosene til barn i offentlig omsorg er ikke gode. Barn som vokser opp i påståtte eller såkalte dysfunksjonelle familier scorer i snitt bedre på alle målbare parametere enn barn i offentlig omsorg.

Barnevernets og domstolenes saksbehandling skaper NAVere, kriminelle, psykisk syke og fysisk sykere barn. Dette medfører til at over 100 barn i barnevernet tar selvmord hvert eneste år, det er flere enn som ble drept av terroristen Breivik på Utøya – hver eneste år.

Og når barna dør, trenger saksbehandlerne nye barn. Denne praksisen som Bufir er medansvarlige for er avskyelig og må stoppes.