Barnevernsindustrien: Her låses barn inne mot sin egen vilje

barnevernsinstitusjon bergen

Det er en menneskerettighet at barn skal høres, men det blir det sikkert ikke så mye penger av for barnevernsindustrien. Så i Norge må mange barn i barnevernet istedenfor låses inne på institusjon og tas hånd om av politiet.

Selvsagt protesterer innelåste barn, og enkelte barn er så aggressive at de er lagt i håndjern av politiet, ifølge Bergens Tidende (BT).

– I fjor trengte vi mer bistand fra politiet enn noen gang. Ungdom som utagerer, er mer voldelige enn tidligere. Hvorfor det er slik, har jeg ikke noe klart svar på, sier leder for Bergen akuttsenter Bjarte Gripnar til BT.

Barneverninstitusjonene i Norge drives av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. Institusjonstilbudet i barnevernet skal ivareta barns behov i henhold til formålet i barnevernloven og barnevernets mandat gitt av lover og forskrifter, opplyser Bufdir.

Å bli låst inne på barnevernsinstitusjon mot sin egen vilje reagerer mange barn negativt på. NRK kunne i januar 2023 melde om en sterk økning av branner på barnevernsinstitusjoner i Norge.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg