Barnevernet

Ikke søl tevann når du møter barnevernet. Skjermdump, Avisa Nordland/Facebook.

Barnevernet har en lang historie med overgrep. Helsetilsynet og Riksrevisjonen har gransket så og si alle sider ved barnevernet gjennom flere år, og har konkludert med knusende kritikk av saksbehandling og praksis gang etter gang. Barnevernet bruker da skylde på manglende kompetanse, er ikke det betryggende? Burde man ikke istedet være kvalifisert og egnet til arbeidet før man tiltrer stillingen?

Barnevernet bruker ikke kommenter enkeltsaker i media, men barnevernet består av enkeltsaker. Hvis man ikke har noe å skjule, hvorfor skjule det? Tenk om andre offentlige ansatte i tjenesteytende sektor opptrådte på samme lysskye måte.

Årsaken er nok at mange barnevernskontor rundt i landet bryter lover over en lav sko. Brudd på Grunnloven, Menneskerettsloven, Tvisteloven og Straffeloven ved grunnløse påstander, falske forklaringer, underslag, falske diagnoser, vitnepåvirkning og så videre er ikke uvanlige teknikker i barneverntjenesten. Dette finnes det utallige medieoppslag, offentlige rapporter, ofre og gjenlevende som bekrefter, i tillegg til endeløse domfellelser i EMD. Og dette har pågått over tiår. Det finnes noen hederlige unntak, men det er langt mellom solskinnshistoriene. Dessuten har FN konkludert med at barnevernet i Norge er rasistisk.

I mange tilfeller er det ikke bare et enkelt lovbrudd i en sak, det kan være så mange og så grove lovbrudd at foreldre og pårørende helt mister oversikten, og i flere saker virker det være hensikten. Traumatiserte foreldrene protesterer sjeldnere.

Fra 2002 til 2021 ble utrolige 23.543 barn omsorgsovertatt i Norge. Det betyr at en hel skoleklasse har blitt bortført av barnevernet hver eneste uke de siste 20 årene. Det vil si at det knapt er en eneste barnehage, skole, middles eller stor arbeidsplass som ikke har opplevd barnevernet i aksjon. Hundretusenvis av mennesker kjenner nå personlig til barnevernet, det er en stor velgergruppe.

Krenkelser satt i system i barnevernet

Er virkelig norske foreldre så mye mer rusavhengige, voldelige og sinnssyke enn foreldre i sammenlignbare land? Selvsagt ikke, da ville jo det vært skandalen, men skandalen er de rekordmange domfellelsene i EMD. Krenkelser av menneskerettighetene satt i system er butikk i Norge.

Hovedårsaken til de ulovlige omsorgsovertakelsene er nok at tiltak i hjemmet er en kostnad for kommunen, men omsorgsovertakelse er en inntekt. Det kan være snakk om flere millioner per barn, over år kan det bli flere titalls millioner for flere barn. Det kan være avgjørende for en kommunes økonomi. Og blir barnet traumatisert og/eller pleietrengende av barnevernet kan kommunen få ekstra betalt. Slik sett virker de unødig brutale kidnappingene og isoleringene helt logisk økonomisk sett, de gir ofte mest utbytte fra sugerøret kommunen har i statskassen.

Saksbehandlere i barnevernet

Økonomi er også avgjørende for saksbehandleren i barnevernet, det er hovedmotivet for de som søker på ledige stillinger innen barnevern. Barnevernet sliter naturlig nok med å rekruttere saksbehandlere siden man risikerer å bli personlig strafferettslig ansvarlig for sine lovbrudd, og derfor er det ofte de minst attraktive i arbeidsmarkedet som søker seg dit. Følgelig vil du finne stillingsannonser med fraser som “kompetanse innen barnevern ikke påkrevd” eller lignende. Men hva skal man med kompetanse innen barnevern?

I mars 2024 avsløre fagbladet Khrono at halvparten av studentene strøk på juss i barnevernet. I mange tilfeller skylder barnevernet på manglende kompetanse, men hva gjør man når saksbehandlere ikke engang evner å begripe at arbeidsoppgavene deres i realiteten er lovbrudd?

Flere mener det ikke finnes utdannelse som gir kompetanse i barnevern i Norge. Mye er basert på ideologi, og utdanningen holder ikke faglig. Et forskerteam fra Høyskolen i Lillehammer konkluderte allerede i 2006 med at utdanningen til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere ikke holder mål. De konkluderte bl.a. at “Helse og sosialfaglige profesjonsutdanninger fungerer kun som halvfabrikata”, og at “disse aldri skulle vært sluppet løs på befolkningen”. Les mer om dette i boken “Utakter” skrevet av forskerteamet ved Høyskolen i Lillehammer.

Om en saksbehandler ikke kidnapper barn på tvilsomt eller ulovlig grunnlag, eller begynner å tilbakeføre barn kan nok saksbehandleren rett og slett måtte finne seg noe annet å gjøre. Barnevernet i kommunen kan da ha for mange ansatte i forhold til barn de har omsorgen for. Og saksbehandleren har sikkert boliglån, billån og strømregninger også. Naturligvis slutter en unormalt høy andel saksbehandlere kort tid etter de har begynt arbeidet, kanskje etter man innser hvilke skader man påfører andre, men hvem vil ansette noen som har jobbet i barnevernet? Flere saksbehandlere føler seg sikkert fanget i en slik situasjon.

Dermed sitter man mange ganger igjen med saksbehandlere som ikke er egnet for oppgavene og man kan finne endel saksbehandlere som har manglende mentalisering og empati eller narsissistiske trekk og lignende da dette ofte avsløres raskt i andre jobbsammenhenger, men i barnevernet kan dette faktisk være en verdifull ansatt som stabilt produserer inntekter for kommunen.

Organisert kriminalitet i barnevern

Normale barn er økonomisk fristende for barnevernets saksbehandlere i kommunen og fosterforeldre, barn med reelle problemer fra hjemmet er det sikkert ikke mange fosterforeldre som ønsker. De kan dermed ha lavere økonomisk verdi. Slik sett virker det igjen økonomisk logisk at vanlige barn tas fra normale familier og barn som burde vært tatt fra familier ikke blir tatt. Det finnes det utallige groteske eksempler på.

Videre er mobbing, vold og andre overgrep i barnehage og skole som kommunen er økonomisk og/eller strafferettslig ansvarlig for, en potensiell stor kostnad for kommunen, men ved en omsorgsovertakelse gjennomført av barnevernet i kommunen blir kostnaden forvandlet til en inntekt for den samme kommunen. Og klager du på inhabilitet i barnevernet i kommuen kan du sikkert gjette på hvem som behandler habilitetssaken? Joda, det er barnevernet i den samme kommunen!

Og klarer barnevernet traumatisere barnet eller til og med gjøre det avhengig av behandling, medikamenter eller rus, kan inntektene øke ytterligere. Igjen ser man at det moralsk forkastelige virker helt logisk om kommunen tenker at barnet ditt er en inntektskilde og ikke et menneske. Problemet er at barnevernets og domstolenes saksbehandling skaper NAVere, kriminelle, psykisk syke og fysisk sykere barn. Dette medfører til at over 100 barn i barnevernet tar selvmord hvert eneste år, det er flere enn som ble drept av terroristen Breivik på Utøya – hver eneste år. Og når barna dør, trenger saksbehandlerne nye barn. Denne praksisen er avskyelig.

Barnevernet i de forskjellige kommunene er underlagt Bufdir, det samme statlige direktoratet som er ansvarlig for barnevernsnemndene. Så når din sak om barnevern kommer i barnevernsnemnda er det i realiteten Bufdir som skal avgjøre om Bufdir har gjort noe ulovlig. Om du skulle gjette, hva tror du nemnden kommer frem til? Fasit er at barnevernet får medhold i barnevernsnemnden i nesten 100% av sakene.

Dynamikken er enkel: jo flere barnevernssaker saksbehandleren produserer, jo sikrere er stillingen, jo mer penger tjener kommunen, jo mer jobb får kommuneadvokater, nemndmedlemmer, sakkyndige psykologer, dommere og advokater.

Om du møtte opp i en nemnd eller rettssak og alle tilstede tjener penger på at du taper saken bortsett fra barnet ditt og deg selv, hva tror du skjer? Forhold som dette kan rammes av mafiaparagrafen. Barnevernet bruker skylde på systemsvikt, men skal man virkelig tro på at dette er uflaks, at en lang rekke uetiske skandaler og dommer i menneskerettsdomstolen oppstår ved ren og skjær tilfeldighet år etter år?

Statens barn

Barnevern kan sies å være ideologisk forankret, du er ikke en mamma eller en pappa, du er bare en biologisk mor eller biologisk far, eller enda verre, kun en fødselsperson. Det heter barn når barnet er ønsket, når barnet ikke er ønsket heter det foster. Mange mener at livssynet i en slik ideologi er at alle skal være likestilte, at alle kan være alles foreldre og barn, at biologi og familie bare er en sosial konstruksjon som er underordnet og som man kan forandre til en ny sosial konstruksjon. Og følgelig heter det fosterhjem og fosterfamilie.

Tilknytning når barnet tas er vanligvis fullstendig uvesentlig, men dukker ofte opp når barnet kreves tilbakeført, da er tilknytningen plutselig et juridisk argument. Konklusjonen må være at barnas tilknytning til staten er viktigere enn biologisk tilknytning til foreldrene. Dette er selvsagt faglig svindel og Norge er dømt for kynisk bruk av tilknytning i EMD. Ideologien om “statens barn” kalles av mange som familiefiendtlig, eller til og med menneskefiendtlig.

Det er dette systemet folk kaller barnevernssystemet eller barnevernsindustrien. Barn lider og dør, men sysselsettingen opprettholdes og det hele er tydeligvis en ønsket politikk siden den ikke er stoppet. Sosialistiske partier ønsker full sysselsetting av fagorganiserte, gjerne i offentlig sektor, og borgerlige partier ønsker også full sysselsetting i tillegg til økt profitt for barnevernsbedriftene.

Men dette er selvsagt ikke bærekraftig, AS Norge kan ikke leve av å ta hverandres barn. Og det er fellesskapets midler – du og jeg – som må betale det, penger som kunne gått til barn og familier som virkelig trenger det eller andre gode formål i samfunnet som veier, skole, sykehus og eldreomsorg. Barnevernet er også horribel reklame for norske produkter til andre land og kan være katastrofalt for turisme.