Barnevernet i Moss innrømmer lovbrudd: – Beklager

dagbladet

Moss kommune har nektet en forelder i en betent barnevernsak å få prøvet sin sak i rettsapparatet. Forelderen har bedt om utvidet samvær og tilbakeføring av et fosterhjemsplassert barn, opplyser Dagbladet.

I juni i fjor reiste forelderen krav om endringer i tiltak, og ba barneverntjenesten i Moss om å forberede og sende over sak til barneverns- og helsenemnda. Da skal barnevernet ifølge Barnevernloven sendes saken senest innen 3 måneder. De gjordet de ikke.

– Gitt den alvorlige graden av tvang som barneverntjenesten rår over, er det godt at denne formen for enkeltmenneskers rettsløshet nå blir gjenstand for medias oppmerksomhet. Min klient er offer for alvorlige brudd på loven, sier advokat Nathalie H. Brinkmann.

– Moss kommune beklager at vi i enkelte saker ikke oppfyller lovens krav hva angår tidsfrister, skriver kommunikasjonssjef Therese Evensen.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg