Barneombudet underslår fakta om omsorgsovertakelser

barnevernberørtes landsforening

politisk kvarter på NRK 26. mars uttalte barneombud Inga Bejer Engh at omsorgsovertakelsene nesten er halvert siden 2017. Denne bruken av statistikk gir et helt galt inntrykk av den faktiske situasjonen – og uttalelsen skader tilliten til barneombudet som institusjon. Folket og politikerne er avhengig av at informasjonen derfra er objektiv og etterrettelig. Da kan man ikke presentere en så vinklet informasjon der man velger å se bort fra det viktigste.  

Fakta er at antallet tvangsomsorgsovertakelser først økte med 108% fra 2002 til 2012. Så har den gått ned med ca. 60% siden den gang. Dette vet barneombudet. De har fått vår forening sin analyse og så sent som 21. desember 2023 fikk vi dette svaret: “Vi vil derfor takke deg for at du delte en så omfattende analyse av problemstillingen. Vi tar med oss dette videre i vårt arbeid”. De har tydeligvis kun tatt med seg deler av analysen. 

Barneombudet bekymrer seg videre for at terskelen for omsorgsovertakelse er for høy. Hun burde heller bekymre seg for tragediene som kommer i kjølvannet av de tusenvis unødige/ulovlige omsorgsovertakelsene som er vedtatt. Statistikken viser at antallet omsorgsovertakelser var mye høyere enn gjennomsnittlig i perioden 2004 – 2018. Disse 15 årene er det mørkeste kapitlet i barnevernets nyere historie. 19307 tvangsomsorgsovertakelser ble vedtatt.

25 barn, ei hel skoleklasse, hver eneste uke gjennom 15 år, ble fjernet fra sitt og sine! Jeg tør ikke tenke på hvor mange som var unødvendige og ulovlige. Tusenvis, helt sikkert. Kanskje mer en 10000. Hvor mange aner ingen, for det er aldri blitt gransket. Flere fagfolk påpekte at terskelen for omsorgsovertakelse var for lav i denne perioden, og at barnevernet for ofte adskilte familiene i stedet for å ty til hjelpetiltak. Vår forening krever en egen kommisjon for gjenopptakelse av barnevernssaker. Det er det minste samfunnet kan gjøre for å rette litt opp for traumene og tragediene som er kommet i kjølvannet av dette rettsløse systemet.

Vi håper det nye barneombudet tar seg tid til å lese hele vår analyse, tall og bakgrunn, og bruker materialet med respekt. Til barnas og familienes beste.

Om skribenten: Jan Myhre

Styreleder, Barnevernberørtes landsforening.

Anbefalt for deg