Avsløring: Hemmelig samarbeid mellom dommere og barnevern!

korrupsjon

Det er knapt til å tro. Men nå er korrupsjonen altså dokumentert. Dommere og barnevern i Norge har hemmelig samarbeid om barnevernssaker!

Tønsberg Tingrett inviterte nemlig alle barnevernsledere i barneverntjenestene som hører under til tingretten i området på heldags samhandlingsmøte med bevertning – på skattebetalernes regning. Dommerfullmektig Mai Vo ville lage en enklere hverdag for tingretten og barnevernet.

Under det hemmelige samarbeidsmøtet var domstolen representert ved tingrettsdommer Didrik Behrens og dommerfullmektig Mai Vo. Det var bloggeren Irene Hov som først avslørte samarbeidet i allerede i 2019, bloggen siterer en invitasjon som ble sendt ut fra tingretten til samtlige barnevernsledere:

“Det er ikke uvanlig at domstolen samhandler med barnevernet ved behandling av blant annet barnefordelingssaker, barnevernsaker, foreldreansvarsaker, straffesaker, herunder familievoldsaker. Embetets dommere har med bakgrunn i erfaring i disse ovennevnte saker vurdert det som positivt og hensiktsmessig å innkalle til et møte hvor det er ønskelig med erfaringsutveksling med barnevernledere i distriktet”.

Punkt 7 på agendaen var “barnevernets forventinger til domstolsbehandlingen”.

Det er selvsagt ikke mulig å ha tillit til norske domstoler i barnevernssaker når dommere har skjult samarbeid med flere barnevern. Det er usikkert hvor utbredt og formell denne illegale praksisen er i Norge.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg