Avsløring: Barnesakkyndig kommisjon har aldri godkjent noen rapporter

bsk

Sakkyndige i barnevernssaker, som oftest kalt sakkyndige psykologer, produserer rapporter om omsorgsovertakelser og godkjennes av Barnesakkyndig kommisjon. Trodde du.

Sakkyndige psykologers rapporter har i lang tid vært utsatt for kritikk. Myndighetene opprettet derfor i 2009 noe som heter Barnesakkyndig kommisjon.

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) ble opprettet med virkning fra 1. januar 2010 og skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, barnevernsnemnda, domstolene elle private parter.

Sakkyndig rapport og barnevernloven

Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen kan den gi grunnlag for tiltak i henhold til barnevernloven. Men kommisjonen godkjenner ikke selve innholdet i rapporten, i et brev unntatt offentlighet, datert 14.02.17, skriver BSKs leder følgende:

“BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet.

For Barnesakkyndig kommisjon
Katrin Koch
leder.”

Hvordan kan noe bli kvalitetssikret, dersom saksdokumenter og andre opplysninger ikke følger med det som skal bli kvalitetssikret?

Informasjonen kan være ren løgn, men om alle deler av løgnen er inkludert kan den altså godkjennes. Men det er verre enn som så.

Sakkyndige rapporter godkjennes ikke

Etter en direkte forespørsel til Barne- og likestillingsdepartementet om Barnesakkyndig kommisjon svarer departementet 14.05.2018:

“Kommisjonen skal vurdere sakkyndige rapporters faglige og metodiske kvalitet, og det tilligger ikke kommisjonen å “godkjenne” eller “underkjenne” rapporter”.

Det betyr at ikke en eneste sakkyndig rapport produsert av en sakkyndig psykolog eller psykiater i en barnevernssak er godkjent av Barnesakkyndig kommisjon. Noensinne.

Og hva blir i så fall konsekvensene av at man har lagt til grunn rapporter for tvangsvedtak, hvis innhold aldri er blitt kvalitetssikret eller godkjent? Vi snakker jo om tusenvis av justismord.

Bloggen Om barnevernet avslørte svindelen allerede i 2018, men ordningen består ennå.

Om skribenten: Media

Nyheter fra medier som NTB, NRK, TV 2, Dagbladet og VG samt sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube om barnevernet.

Anbefalt for deg