Forfatter: Rune Fardal

rune fardal

Video: Venstre vil hindre avsløring av barnevernets lovbrudd

Venstrepolitikerne Grunde Almeland, Abid Raja og Ingvild Wetrhus Thorsvik kom 5.1. 2023 med et representantforslag som skulle hindre at barn...
rune fardal

Video: Barnevernsnemnda forvrenger virkeligheten i Hustadvika-saken

Barnevernsnemnda forvrenger virkeligheten i saken fra Hustadvika. Barne- og Helsenemnden lager sin egen virkelighet. Den legger til grunn forståelser som...
rune fardal

Video: Oddvar Espegard reddet barn fra et ødelagt liv

Oddvar Espegard bisto en familie som ville bort fra Norge. For det ble han straffet. I dag er den samme...
rune fardal

Video: Barnevernleder Ingrid Krekvik i Hustadvika må fjernes

I en rekke år har familier blitt fratatt barn av barnevernleder Ingrid Krekvik i Hustadvika barnevern ved Molde. Det som...
rune fardal

Hjelpersyndromet i barnevernet

Barnevernskonsulenter og saksbehandlere i barnevernet skal hjelpe barn og familier. Men hva skjer når barna og familiene ikke er hjelpeløse...
rune fardal

Video: Hustadvika barnevern med massive lovbrudd

Saksbehandlere bruker 26 år gammel informasjon om foreldre. Da er det vel greit at andre bruker gammel informasjon om saksbehandlere?...
rune fardal

Video: Barnevernet i Nord-Østerdal avsløres

Barnet går ikke på skole påsto barnevernet i Nord Østerdal, vel vitende om at barnet hadde godkjent hjemmeundervisning. De løy...
rune fardal

Video: Barnevernet råtner på rot

Kort tid etter at det ble bestemt at alle ansatte i det kommunale barnevernet må ha mastergrad innen 2031, kan...
rune fardal

Video: Barn blir ikke hørt av barnevern og nemnd i strid med menneskerettighetene

Barn blir ikke hørt av hverken barnevern eller nemnd. Dette er i klar strid med deres menneskerettigheter. I denne saken...
rune fardal

Video: Barnevernet i Ullensaker gjør hjelpetiltak til sysselsettingstiltak

Barnevernet i Ullensaker har en avlegger som heter FANT. (Familie og Netverksteam). I en rekke saker vi har innsyn i...