Ambeas kvalitetspris 2023 gikk til Stendi barneverns akuttavdeling

stendi

Mange barn tas akutt uten lovlig grunn, men enkelte barn tas akutt lovlig. Og da er det bra at de blir tatt bra vare på. Stor gratulasjon til Stendis akuttavdeling innen barnevern på Østlandet som vant Ambeas kvalitetspris 2023 for Norge.

Prisutdelingen fant sted under en middag på flotte og kulturhistoriske Hufvudsta Gård i Stockholm, der 12 finalister fra Ambeas fire forretningsområder i Sverige, Danmark og Norge var samlet med ledelse, og kvalitetsansvarlige fra alle tre land.

Dagen ble innledet med en ettermiddag i kunnskapens tegn, der de nominerte avdelingene fikk et inspirerende foredrag av Lära, Ambeas kompetanse- og utdanningsvirksomhet, og i tillegg fikk fortelle om sine avdelinger og prosjekter for hverandre.

Inspirerende og lærerikt

I begrunnelsen for at akuttavdelingen til Stendi barnevern på Østlandet vant fremheves avdelingens høye kompetanse inne krisehåndtering og traumesensitiv forståelse, gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere i alle ledd.

– Det var veldig inspirerende å få delta på denne dagen i Stockholm, både å få møte og lære av kollegaer i Sverige og Danmark, og opplevelsen av å jobbe i et nordisk selskap som vektlegger kvalitet så høyt, sier Annika Eliassen, avdelingsleder ved akuttavdelingen som vant prisen for Norge.

Hun legger til at det betyr mye for medarbeiderne å få denne anerkjennelsen for det gode arbeidet de gjør ved avdelingen, som har noen av de mest sårbare ungdommene hos seg, og står i mange krevende situasjoner.

– Utdelingen av Ambeas kvalitetspris er en veldig fin anledning for deltagerne til å bli kjent på tvers av landegrensene i konsernet, og samtidig gi oppmerksomhet til virksomheter som har gjort en helhetlig innsats for utvikling av kvaliteten, sier Ingvild Lemme Kristiansen, administrerende direktør i Stendi.  

Ambeas kvalitetspris

Ambeas interne kvalitetspris har blitt delt ut årlig siden 2015. Av de avdelinger som blir nominerte til Kvalitetsprisen er det tre fra hvert forretningsområde som går videre, og konkurrerer om å vinne prisen. For hvert forretningsområde kåres en vinner og to hederspristagere. For Norge fikk prosjektene innføring av Positiv atferdsstøtte (PAS) i omsorgstjenestene og Læringsbasert rusbehandlig (LBR) i Stendi barenvern nord som fikk hederspriser. 

– Jeg er stolt av hvordan vi jobber med kvalitet i hele organisasjonen hver dag. Det som er viktig når vi snakker om kvalitet er at vi følger rutiner og arbeidsmetoder, og at vi alltid opptrer basert på våre verdier, med omsorgsmottakerne i fokus, sier Mark Jensen, konsernsjef i Ambea.

Om skribenten: NTB

NTB er et uavhengig, norsk nyhetsbyrå. NTBs redaksjoner følger nyheter døgnet rundt. NTBs journalistikk er underlagt Vær Varsom-plakaten.

Anbefalt for deg