20.000 barn ulovlig fjernet fra sine!

traumatiserte barn

Norgeshistoriens største skandale – som holdes skjult for folket. Ikke bare holdes skjult, men varslere forfølges og straffes. Av de som har definisjonsmakten over varslingens berettigelse. Det er virkeligheten i rettsstaten og det demokratiske Norge i dag.

I tiår har myndighetene fortalt oss hvor uvurderlige barnevernet er. Og ja, barnevernet gjør i mange saker en god jobb, MEN i saker som omhandler omsorgsovertakelse gjør de alt for mange alvorlige feil. Saksbehandlingen står til stryk, undersøkelsene er ikke grundige og til dels uredelige, udokumenterte påstander og rene løgner florerer i sakspapirene – og en liksomdomstol lar forvaltningens frie skjønn ligge til grunn og vedtar omsorgsovertakelse. Mer rettsløst kan det ikke bli.

Tror du meg ikke? Se på gjenoppta.no – les dokumentasjonen i analysen jeg har utarbeidet. Her finner du tall, bakgrunn, utsagn fra politikere og fagfolk m.m. Nytt materiale som jeg mener alle burde sette seg inn i. Det kan være noen forutinntatte holdninger som får seg en vekker.

Analysen er sendt politikere, departement, Barneombudet og mange flere. Jeg har bedt om tilbakemelding om de finner noe uriktig. Ingen har meldt tilbake så langt.

Hvorfor synes det som om noen har  interesse av å unngå at fakta kommer frem? Traumene og de ødelagte livene til barn, foreldre og familie forsvinner jo ikke om skandalen forsøkes feid under teppet. Jeg tror det, som vanlig, har med penger og prestisje å gjøre. Det blir jo stort prestisjetap og voldsomme erstatninger når dette kommer frem.

Jeg kan garantere at det ikke vil forsvinne. Fakta kommer for en dag. Jeg kjenner Gandhi’s ord: “Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så sloss de med deg, så vinner du”.

Om skribenten: Jan Myhre

Styreleder, Barnevernberørtes landsforening.

Anbefalt for deg